Publicador de continguts

Els socis del Grup Caixa d’Enginyers avalen la gestió dels òrgans de govern de l’Entitat

18.06.2021
L’Entitat treballarà intensament per ser un agent actiu en la recuperació econòmica, el finançament de la transició ecològica, la digitalització i la re industrialització
Félix Masjuan, President de Caixa d’Enginyers

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha presentat als seus socis i sòcies els resultats obtinguts el passat exercici 2020. L’Entitat ha consolidat un any més els nivells de solvència i liquiditat posant de manifest la seva fortalesa i solidesa, així com l'èxit del seu model cooperatiu i de banca responsable.

En l’Assemblea General Ordinària del Grup Caixa d’Enginyers, celebrada el passat 9 de juny, els socis i sòcies de l’Entitat van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2020 així com els estats d’informació no financera, entre d’altres punts de l’ordre del dia. El mateix dia també va tenir lloc l’Assemblea General de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers.

Els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers van aprovar una retribució de l’1,5% sobre el nominal efectiu de les aportacions al capital social. Cal destacar que el 2020 l’Assemblea va aprovar una revalorització títol, el qual va passar de 96 a 100 euros.

Pel que fa als resultats econòmics i financers de l’exercici 2020, el Grup Caixa d’Enginyers va destacar en l’Assemblea la consolidació, un any més, dels nivells de solvència i liquiditat, malgrat la dificultat associada al context marcat per la crisi provocada per la COVID-19. Davant d’això, el Grup va realitzar un important esforç creditici i de suport a l’economia per a respondre a les necessitats dels socis i sòcies i de la societat.

Concretament, el creixement del Grup es va materialitzar amb el volum de negoci aconseguit, que es va situar a tancament de 2020 en els 7.771 milions d’euros amb un increment anual del 8,8%. El resultat abans d’impostos va ser de 12,53 milions d’euros, amb un benefici net d’11,36 milions d’euros, la qual cosa va suposar un ROE del 5,40% davant el -1,42% que va registrar el sector.

Tanmateix, Caixa d’Enginyers va obtenir una ràtio de capital CET1 del 15,21%, molt per sobre de la mitjana del sector a Espanya, que es va situar en el 12,54% segons dades estimades a tancament de l’exercici per AFI (Analistes Financers Internacionals), la qual cosa ha permès abordar de forma folgada el creixement del negoci, de l’activitat creditícia i dels riscos que comporta la disrupció financera per la COVID-19.

El crèdit als socis del Grup va incrementar significativament, amb una alça del 46% en préstecs de nova concessió que van sumar 557 milions d’euros. El crèdit a empreses va representar el 27% del total de la inversió creditícia. Així mateix, el Grup Caixa d’Enginyers va mantenir la morositat a nivells molt reduïts amb una ràtio del 2,75% (-9 punts bàsics en l’exercici).

Pel que fa a l’índex de recomanació dels socis, mesurat per l’NPS (Net Promoter Score), va ser del 52,9%, un increment de 3 punts respecte a l’exercici anterior, situant-se per sobre de la mitjana del sector financer.

Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers va destacar les bones xifres econòmiques i financeres de l’Entitat, així com les bones perspectives pel que fa a 2021 i la intenció de Caixa d’Enginyers de: “Ser un agent actiu en la recuperació econòmica, el finançament de la transició ecològica, la digitalització i la re industrialització”. En aquest sentit, va destacar cinc línies d'actuació des de les quals treballarà Caixa d’Enginyers:

  • Continuar guanyant proximitat amb els socis aprofitat les capacitats digitals: L’Entitat vol reforçar els canals digitals, però a la vegada, personalitzant-ne la relació a través de banca intel·ligent. A més s’incrementaran els contactes amb els socis i es potenciaran els serveis de banca especialitzada.
  • Increment de la concessió creditícia en un 25% i reforçar l'activitat orientada a les empreses a través del Pla UE Next Generation: Caixa d’Enginyers donarà suport i acompanyarà els socis que vulguin accedir als fons europeus, avançarà les subvencions concedides per agilitzar el desenvolupament dels projectes i finançarà projectes d’inversió, tant públics com privats, que requereixin completar l’aportació dels fons europeus.
  • Manteniment de la inversió en tecnologia per continuar adaptant l’Entitat al context de creixement i digitalització. Durant els últims 6 anys, Caixa d’Enginyers ha fet inversions per valor de 40 milions d’euros amb l’objectiu d’assolir un alt nivell de digitalització dels socis (el 74,8% dels socis són digitals, amb un creixement de 5,2 punts percentuals el 2020). Per l’any 2021 l’Entitat disposa d’un pressupost per digitalització de 8 milions d’euros.
  • Manteniment d’una exigent política de riscos que afronti, no sols els riscos tradicionals bancaris, sinó també, els climàtics de les diferents exposicions creditícies i inversores.
  • Generació d’un impacte positiu per a la societat a través dels criteris ASG. En aquest sentit, Caixa d’Enginyers és referent i pionera en finances sostenibles i Inversió Socialment Responsable (ISR) i està treballant intensament perquè el 50% de les seves inversions tinguin aquesta etiqueta.

Félix Masjuan, president del Grup Caixa d'Enginyers, també va destacar el compromís de l’Entitat amb la banca responsable i la sostenibilitat: “Com sabeu, la sostenibilitat és un dels eixos vertebradors del Grup visible en tots els nostres àmbits d’actuació. El 2020 ens vàrem adherir a UNEP FI, la Iniciativa de Finances del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, l'objectiu del qual és crear un sector financer que generi un impacte positiu en les persones i en el planeta. Addicionalment, Caixa d’Enginyers i Caixa Enginyers Gestió es van unir a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge, essent el primer banc i la primera gestora de fons d’Espanya en fer-ho”.

Tenint en compte que el creixement és la base de futur de l’Entitat per tal d’afrontar els reptes d’ inversió creditícia, la transformació tecnològica i l’augment de la proposta de serveis als socis i sòcies, l’Assemblea va aprovar la possibilitat de realitzar una ampliació de capital en els propers tres anys.

El Grup Caixa d’Enginyers continuarà implementant el seu pla estratègic Connecta 2023, a través del qual vol donar respostes als nous desafiaments del sector des d’una nova normalitat econòmica i des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible. Per aconseguir-ho, posarà en valor la seva capacitat d’incrementar el suport als socis a l’espera dels incipients resultats de la vacunació i de la recuperació econòmica que s’espera per aquest segon semestre de 2021.

Presidència d’honor

Josep Oriol Sala, president del Grup Caixa d’Enginyers entre 2011-2020, ha estat nomenat President Honorari del l’Entitat. El càrrec s’ha ratificat en l’Assemblea General Ordinària. Sala va finalitzar el seu mandat com a president el mes de març de 2021 en complir amb el límit de renovació establert en els Estatuts de l’Entitat, després d’una brillant trajectòria de 15 anys en el Consell Rector de Caixa d’Enginyers i 9 com a president, tan de l’Entitat com de la seva Fundació.

Josep Oriol Sala es converteix així en el tercer President Honorari de l’Entitat. Fernando Espiau, que va ser el primer President de Caixa d’Enginyers (1967-1971), va ostentar la presidència d’honor fins el 1994. Isabel Trabal, la primera dona enginyera de Catalunya i segona a Espanya, va presidir l’Entitat des del 1991 fins el 2007 i va ser Presidenta d’Honor fins el 2014.

Aplicacions anidades
Ves Superior