Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers llança una nova hipoteca fixa a 30 anys.

13.02.2019
Caixa d'Enginyers ha llançat una nova hipoteca fixa a 30 anys per a l'adquisició d'un habitatge habitual amb un tipus d'interès des del 2,65%, complint les bonificacions màximes.

Per a Caixa d'Enginyers, la satisfacció dels socis és el principal eix de desenvolupament i l'epicentre de la gestió de negoci. Per aquest motiu, i a fi de personalitzar la proposta de finançament per als seus socis, l'Entitat amplia el ventall de productes de finançament hipotecari, que compta amb propostes a tipus variable, mixtes en diferents terminis de tipus fix d'interès i ara culmina la proposta a llarg termini allargant el tipus fix fins als 30 anys.

Amb aquesta nova hipoteca de Caixa d'Enginyers, el soci disposarà d'una quota fixa durant tot el termini de la hipoteca i que no es veurà afectada pels canvis de tipus d'interès ni les oscil·lacions del mercat, a més de poder conèixer el cost total des de l'inici del préstec hipotecari.

Addicionalment a aquest llançament, Caixa d'Enginyers millorarà els tipus d'interès de les hipoteques fixes a 15 i 20 anys que ja tenia en cartera. En concret, en 5 punts bàsics, arribant al 2,05% per als 15 anys i al 2,35% per a 20 anys amb bonificacions màximes.

Aquestes solucions tenen l'objectiu de donar suport als socis en els seus projectes personals i contribuir al seu desenvolupament, prioritzant la proposta de servei a les seves necessitats i oferint instruments de finançament que s'ajusten no només al perfil de risc dels socis sinó també a l'edat i estructura d'ingressos d'aquests.

Les hipoteques són un producte molt sensible per als socis i solen constituir-se en la seva principal font de risc, ampliar la gamma de producte permet minimitzar els riscos, que són inherents a una operació d'aquestes característiques en les quals el compromís de pagament és molt rellevant i el seu termini de maduració especialment llarg. Disposar d'aquesta hipoteca fixa 30 culmina la capacitat d'oferir instruments de finançament que s'ajusten als diferents perfils i necessitats dels socis de l’Entitat.

Aplicacions anidades
Ves Superior