Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers, primera entitat en disposar de plans de pensions amb el certificat AENOR de producte financer socialment responsable.

18.12.2018
Caixa d’Enginyers proposa planificar la jubilació amb un pla personalitzat adaptat a les necessitats de cada soci i a la seva situació familiar i laboral.

Per a dissenyar un pla personalitzat, s’han de tenir en compte els diferents factors que influeixen en la previsió de jubilació:

  1. Definir el capital objectiu. Per poder dissenyar un pla és essencial conèixer quin és l’import disponible en el moment d’accés a la jubilació, a fi de poder construir la pensió objectiu. Per això, s’hauran de tenir en compte les circumstàncies personals i familiars, així com la data prevista de jubilació.
  2. Identificar les fonts de finançament existents. Les fonts per a l’obtenció del capital objectiu són tres: el sistema públic de pensions, la previsió social empresarial i l’estalvi individual. Atès que a Espanya no es disposa d’una informació actualitzada sobre la pensió estimada, és molt rellevant realitzar un bon estudi sobre la situació actual i futura de cada persona de forma individual.
  3. Dissenyar el pla d’estalvi per a la jubilació. Coneixent el capital objectiu per a la jubilació i el nivell de cobertura proporcionat pel sistema públic de pensions i els sistemes de previsió social empresarial complementaris, s’obté la cobertura existent que s’ha d’aconseguir a través de l’estalvi individual. Per això, es definirà un sistema d’aportacions que permeti la seva consecució i l’import dependrà del termini disponible fins a la data de jubilació i de la rendibilitat esperada dels instruments financers utilitzats.

 

En aquest sentit, Caixa d’Enginyers ha apostat per una campanya sobre pensions basada en l’oferta de valor afegit en el servei als seus socis, en línia amb els seus valors de compromís i responsabilitat, apostant per l’assessorament personalitzat.

Per això, posa a la seva disposició un simulador de previsió familiar, una eina avançada per poder disposar d'una estimació personalitzada de la seva pensió de jubilació esperada. A més, disposa d'una gamma de productes per a tots els perfils de risc que complementa amb el seu compromís amb la ISR, a través dels dos únics plans de pensions a Espanya amb el certificat AENOR de producte financer socialment responsable.

Segons Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions "és essencial que les persones comptin amb informació personalitzada que els permeti planificar amb temps la jubilació. És per això que ens centrem en oferir assessorament personalitzat perquè cada soci sàpiga la seva situació financera a llarg termini i poder-li ajudar a tenir més recursos un cop finalitzi la seva vida laboral”.

Aplicacions anidades
Ves Superior