Publicador de continguts

Properes convocatòries de les ajudes Next Generation EU

18.03.2022

En els darrers dies s’han publicat noves convocatòries per accedir a les ajudes del Pla de Recuperació i Resiliència Next Generation EU. A continuació detallem quines son:


Pla d’impuls a l’Emprenedoria per a la innovació al sector portuari

La finalitat de “Puertos 4.0” és finançar la posada en marxa de noves idees o projectes que desenvolupin noves tecnologies, introdueixin productes, serveis o processos innovadors al mercat, o millorin els ja existents amb aplicació directa a l’ecosistema logístic-portuari o d’altres relacionats amb aquest, vinculats als ports d’interès general o les diferents fases de la cadena logística.


Programa Bilakatu COVID-19 al País Basc

L’objectiu és fer front a greus conseqüències derivades de la pandèmia provocada per la ràpida i inesperada propagació de la COVID-19. L’ajuda va dirigida a grans Empreses i Petites i Mitjanes Empreses (PIME) que compleixin amb la característica de ser empreses industrials, extractives, productives, transformadores i de serveis connexos lligats al producte-procés industrial, les inversions de les quals estiguin localitzades a la Comunitat Autònoma del País Basc.


Programa d’unitats mixtes d’investigació

Son subvencions de l’Agència Gallega d’Innovació mitjançant les següents modalitats d’ajuda:

  • Modalitat A: ajudes per a la creació i posada en marxa de noves unitats mixtes d’investigació, procediment IN853A.
  • Modalitat B: ajudes per a la consolidació d’unitats mixtes d’investigació, procediment IN853B.
  • Modalitat C: ajudes per a centres mixtes d’investigació, procediment IN853C.

Aquest programa està dirigit a agrupacions entre un organisme d’investigació de Galícia i una o varies empreses que formin part d’una unitat mixta d’investigació per al desenvolupament de forma conjunta i coordinada d’activitats d’I+D+I.

Caixa d’Enginyers participa activament en la distribució i aplicació dels Fons Europeus, assessorant els socis i les sòcies en l’accés als mateixos i analitzant el finançament addicional que puguin requerir els projectes d’inversió escollits. A més, l’Entitat també proporciona finançament previ fins que arribin les subvencions publiques.

Aplicacions anidades
Ves Superior