Publicador de continguts

Presentació resultats anuals: Caixa d'Enginyers consolida la seva solvència el 2017 amb una ràtio de capital del 16,81%

15.03.2018
El seu model cooperatiu, on el soci és alhora client i propietari, ha estat un factor clau per al creixement de l'Entitat, que el 2017 ha celebrat el seu 50 aniversari.
Foto President i Director General
 • El volum de negoci gestionat ha augmentat un 5,39% aconseguint els 5.750 milions d'euros, i els recursos gestionats de clients s'han situat en els 3.796 milions.
 • Caixa d'Enginyers segueix tenint una posició de lideratge en quan a l'índex de recomanació dels seus socis amb un 44,7%, envers el 0,1% del sector, segons la metodologia Net Promoter Score (NPS)

Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i de serveis financers i asseguradors, ha presentat avui els resultats de l'exercici 2017 del Grup. L'Entitat, que ha tancat l'any del seu 50 aniversari, destaca per un model cooperatiu basat en la responsabilitat social on el soci és, alhora, client i propietari.

Els resultats presentats confirmen la consolidació de Caixa d'Enginyers i de la seva aposta pel cooperativisme, i recullen, un any més, la seva elevada solvència amb una ràtio de capital del 16,81%, molt per sobre dels requisits regulatoris actuals del 8%.

Oferir el millor servei als seus socis és la clau que ha permès a l'Entitat aconseguir un índex de recomanació del 44,7%, segons la metodologia NPS (Net Promoter Score) molt superior al 0,1% del sector, situant a Caixa d'Enginyers en una posició de lideratge en la satisfacció dels seus socis.

En quan als resultats, el Grup ha aconseguit un volum de negoci de 5.750 milions d'euros, un 5,39% més que l'exercici anterior, i els recursos gestionats de socis s'han situat en els 3.796 milions.

Grup Caixa d'Enginyers ha tancat el 2017 amb 160.412 socis, un 12,49% més que l'any anterior, com a resultat de la consolidació del seu negoci i del model cooperatiu, que té com a objectiu la satisfacció del soci, propiciant la recomanació.

Aquests resultats estan alineats amb el Pla Estratègic 2016-2019, IMPULSA 2019, que espera consolidar la posició del Grup com a referent de la banca cooperativa nacional i dins del marc europeu.

Aquest 2017 ha seguit augmentant el número de socis digitals, que se situa ja en el 63,52%, amb més de 69 milions d'operacions realitzades, un 14,74% més que l'any anterior. També ha augmentat un 55% el número de descàrregues de l'aplicació Banca Mòbil i un 11% el número d'accessos a la banca digital.

El compromís amb els socis s'ha traslladat, també, a l'augment del crèdit, un 6,2% superior al 2016. En aquest sentit, la reactivació del mercat hipotecari ha augmentat la cartera hipotecària de l'Entitat en un 3,24%. D'altra banda, els préstecs personals han registrat un increment del 8,12% i el crèdit a l'empresa ha estat un 8,97% superior a l'exercici anterior. Aquest 2017 s'han realitzat 2.353 operacions de nova concessió per valor de 276 milions d'euros.

 

Resultats financers que consoliden el Grup

josep-oriol sala i joan cavalle

El Grup Caixa d'Enginyers ha presentat uns resultats que reforcen la seva solvència i solidesa financera, en base a la qualitat dels seus actius.

Cal ressaltar el resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció, que ha experimentat un increment del 5,75%, obtenint una xifra global que ascendeix a 14.395 milions d'euros. Així mateix, l'aportació de l'Entitat al Fons d'Educació i Promoció el 2017 ha sigut de 771 milers d'euros, un 18,25% més que en l'exercici anterior, que permet incrementar l'acció social del Grup.

A més de la ràtio de capital del 16,81%, entre els principals indicadors de 2017, destaquen:

 1. Socis: 160.412, un 12,49% més.
 2. Crèdit als socis: 1.624 milions d'euros, un 6,23% més.
 3. Volum de negoci: 5.750 milions d'euros, un 5,39% més.
 4. Benefici net: 12.240 milers d'euros, un 1,82% més.
 5. ROE del 7,92% envers el -1,12% del sector.
 6. Taxa de Morositat del 3,33%, envers al 7,9% del sector.
 7. Liquiditat estructural del 128%, envers al 86% del sector.
 8. Ràtio d'Eficiència del 70,79%, que suposa una millora de 5,46 punts.
 9. Ràtio de palanquejament del 6,11%.
 10. CET1 Fully Loaded: 16,16%.

"Aquest 2017 hem complert 50 anys gràcies a un model cooperatiu d'èxit, que compta cada vegada més amb més reconeixement social, també a nivell europeu. El nostre focus sempre ha estat oferir el millor servi al soci, obtenint com a resultat uns índexs de recomanació i satisfacció molt superiors als de la mitjana del sector, que ens ajuden a seguir creixent orgànicament", ha destacat Josep Oriol Sala, President del Grup Caixa d'Enginyers.

"Aquests resultats demostren la consolidació del Grup Caixa d'Enginyers i del nostre model el 2017, amb una elevada solvència i l'augment de la demanda de servei dels nous socis que hem gestionat. A més, el resultat generat segueix reflectint una forta resistència als nivells extraordinàriament baixos dels tipus d'interès del mercat, gràcies també a la qualitat del crèdit que minimitza el cost del risc del Grup", ha apuntat Joan Cavallé, Director General del Grup Caixa d'Enginyers.

El Grup Caixa d'Enginyers ha seguit invertint en la seva digitalització i ha creat una nova àrea de Servei al soci i estratègia digital. A més, l'àrea de tecnologia ja suposa un 13% de la plantilla, un 50% més que el 2013, i les inversions realitzades des de llavors són de 26,1 milions d'euros, havent crescut la inversió del 2017 respecte a la del 2013 en un 99%.

Per al 2018, el Grup manté el seu èmfasis en aconseguir alts nivells de satisfacció entre els socis i en buscar la consecució dels objectius del seu pla estratègic IMPULSA 2019, just a dos anys de la seva conclusió; en un context en el qual la digitalització i la regulació són reptes fonamentals del sector financer.

El Grup Caixa d'Enginyers ha consolidat la seva diversificació a través de la gestió d'actius, inversió creditícia i de l'oferta d'assegurances i pensions, entre altres.

 

Gestió d'actius

El Grup Caixa d'Enginyers ha tancat el 2017 amb un patrimoni de 891 milions d'euros sota gestió. A més, compta amb una rendibilitat mitjana del 4,26% i amb dos fons d'inversió en cartera amb més de 100 milions d'euros cada un.

Aquest passat 2017 destaca pel llançament del fons d'inversió CE Environment ISR, FI, el primer fons, de gestores espanyoles, amb temàtica mediambiental i ISR, i que vol complir amb els objectius de COP21 per a mitigar el canvi climàtic. El fons ha obtingut la màxima qualificació en el ràting de sostenibilitat de Morningstar.

Caixa d'Enginyers Gestió ha estat declarada d'interès públic donada la seva mida actual i ha adequat la seva gestió i productes a MIFID II, fitxant classes netes (clean shares o classes lliures de retrocés) d'inversors institucionals i en la gestió discrecional de carteres.

Aquestes dades reflecteixen la consolidació de la seva posició com a referent entre les millors gestores espanyoles.

 

Assegurances i pensions

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions ha tancat el 2017 amb una ràtio de solvència del 229%, molt por sobre de la mitjana del sector, i compta amb un patrimoni gestionat en productes d'estalvi i inversió que supera els 400 milions, un 10% més que el 2016.

Actualment es troba entre les cinc companyies que més creixen en volum d'assegurats del sector a Espanya, amb un augment del 14,6% en relació a l'exercici anterior, amb més de 40.000 contractes del conjunt del negoci de vida i pensions.

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions també ha apostat pels productes socialment responsables, amb el nou pla de pensions CE Climate Sustainability ISR, PP, el primer pla de pensions climàtic a Espanya.

 

Contribuint a l'economia

Caixa d'Enginyers ha seguit reforçant la Banca d'Empreses, en línia amb els objectius establerts.

El crèdit a empreses s'ha incrementat un 8,97%, envers l'exercici anterior, i ja representa el 52,01% de la nova concessió de crèdit i el 6,56% sobre el volum de negoci.

 

Fundació Caixa d'Enginyers, expressió de la vocació de RSC de l'Entitat

La Fundació Caixa d'Enginyers té com a objectiu reforçar i vehicular l'acció social de l'Entitat i optimitzar l'eficiència dels seus recursos i, des de la seva creació, ha destinat més de 2,7 milions d'euros a 270 projectes i ha concedit 224 beques i premis en l'àmbit acadèmic i professional.

La Fundació Caixa d'Enginyers canalitza els seus recursos a través de tres línies d'actuació: formació, excel·lència professional, beques i premis; retorn social i reinserció laboral; i ecologia i sostenibilitat.

La Fundació ha estat especialment dotada de recursos el 2017, amb motiu del 50 aniversari de l'Entitat. D'entre les diferents iniciatives, destaca el concurs Acció 50, en el qual els socis de l'Entitat escollien, mitjançant votació, quin era el seu projecte preferit d'entre els que integren les seves tres línies solidàries d'actuació (Formació, Reinserció laboral i Sostenibilitat), en reconeixement de la seva implicació i compromís en accions socials.

 

Discurs del President de Caixa d'Enginyers, Josep Oriol Sala, a la presentació de resultats de 2017.

Aplicacions anidades
Ves Superior