Publicador de continguts

Publicació de l'Informe Anual 2018

28.06.2019
Ja està disponible l'Informe Anual 2018 de Caixa d'Enginyers. Són 107 pàgines que resumeixen l'activitat desenvolupada pel Grup durant l'any anterior.

Durant l'exercici 2018, el Grup ha mantingut l'aposta ferma per un model de banca cooperativa, pròxima als socis i adaptativa al context, procurant que l'estabilitat financera (és a dir, solvència, liquiditat i rendibilitat) mantingués intactes les capacitats de creixement de la proposta de servei que el Grup desenvolupa per servir als socis.

A més, aquesta edició inclou l'estratègia de l'Entitat així com les principals fites a aconseguir en els pròxims mesos i inclou una mirada a l'entorn econòmic, bancari i regulador, així com l'Informe Financer i de Gestió del Risc.

Pots llegir l'Informe Anual complet (versió en PDF o WEB), a més de la informació amb rellevància prudencial i l'informe d'auditoria, l'informe de gestió i els comptes anuals del Grup. Així mateix, també podràs veure de forma més detallada els comptes anuals de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Ves Superior