Publicador de continguts

L'agència de ràting Fitch atorga la màxima qualificació a la cartera hipotecària de Caixa d'Enginyers.

28.01.2019
L'agència de ràting Fitch ha incrementat la qualificació creditícia de la titulització hipotecària Caixa Enginyers AyT2 de AA+ a AAA, obtenint així la màxima qualificació.

Aquest increment del ràting, situa a l'Entitat en el tram més elevat de l'escala de qualificacions de l'agència, i significa que Fitch Ràtings considera que la qualitat creditícia de la titulització, recolzada per la cartera hipotecària de Caixa d'Enginyers, és “Excepcionalment Elevada”.

Segons el comunicat publicat per l'agència, la pujada de ràting es justifica per l'elevat nivell de ‘Millora Creditícia de l'emissió’, i la bona evolució de la cartera de préstecs hipotecaris. Tot això, es trasllada en un reduït nivell de pagaments retardats i en un molt baix nivell de morositat.

La titulització és un procés de finançament que consisteix en la transferència de determinats drets de crèdit en actius negociables en els mercats financers organitzats. En el cas d'una titulització hipotecària, és per tant la cartera hipotecària de l'entitat, la que recolza la qualitat creditícia de la titulització.

Aquesta millora del ràting consolida a Caixa d'Enginyers com un referent en el sector per la seva elevada solidesa i solvència, i confirma la gestió adequada del risc de crèdit dut a terme per l'Entitat.

Aplicacions anidades
Ves Superior