Publicador de continguts

Informació en el context de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea

04.02.2020
El 31 de gener del 2020 va tenir lloc la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). S’hi ha acordat un període transitori fins al 31 de desembre del 2020 durant el qual la legislació de la UE romandrà vigent, de manera que el Regne Unit mantindrà l'accés al mercat únic i a la unió duanera. Aquest període transitori podria estendre's.

Respecte a l'impacte de la sortida del Regne Unit de la UE sobre els serveis financers, no es produiran modificacions fins a l'acabament del període transitori. El Regne Unit i altres membres de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) es beneficien actualment d'una sèrie de passaports per a la prestació de serveis financers transfronterers a tot l'EEE. Aquests passaports de serveis financers permeten a les empreses autoritzades en un Estat membre de l'EEE accedir als mercats d'altres membres de l'EEE, sigui directament en una base transfronterera o a través d'una sucursal establerta en un altre Estat membre de l'EEE, sense la necessitat de més llicències.

Quan finalitzi el període transitori, la capacitat de les firmes autoritzades en el Regne Unit per fer ús d'aquests passaports de serveis financers es veurà potencialment afectada i es requerirà que aquestes empreses operin sota els règims respectius de "tercers països".

Informació de les implicacions del Brexit sobre els contractes nous i existents

Els contractes actuals i futurs que es tinguin amb Caixa d'Enginyers no tindran modificacions, ja que els serveis es donen a i des de l'Estat espanyol. Continuarem proporcionant els nostres productes i serveis a través de la xarxa d'oficines, Banca ONLINE i Banca TELEFÒNICA.

(ii) Mesures relacionades amb el Brexit que ha pres l'Entitat

El negoci de Caixa d'Enginyers es duu a terme a l'Estat espanyol, i l'estratègia actual no preveu el negoci al Regne Unit.

Caixa d'Enginyers ha seguit amb atenció el desenvolupament de les negociacions i els esdeveniments en el Regne Unit i la UE, i ha posat en marxa una sèrie de mesures preparatòries destinades a assegurar que es podran seguir prestant tots els nostres serveis amb total normalitat.

Entre les múltiples qüestions analitzades, s'han revisat els contractes i acords de col·laboració amb intermediaris financers i proveïdors de serveis domiciliats al Regne Unit, i s’ha assegurat la continuïtat de l'operativa en l'activitat bancària, asseguradora i financera. En cas que les negociacions a realitzar entre el Regne Unit i la UE durant el període transitori finalitzin sense acord, s'ha confirmat el trasllat dels proveïdors de serveis financers o d'una altra índole a altres països de la Unió.

En relació amb les dependències que les entitats financeres poden tenir amb el Regne Unit en els àmbits de dipositaria, compensació, corresponsalia, sistemes de pagament, etc., és important assenyalar que Caixa d'Enginyers té coberts aquests àmbits fora del Regne Unit.

En el cas dels fons d'inversió de gestores internacionals residents al Regne Unit, en els quals els socis de Caixa d'Enginyers han pogut fer inversions, s'han efectuat les accions necessàries per traspassar aquests fons a altres països de la Unió.

Aplicacions anidades
Ves Superior