Publicador de continguts

Sector Energia: camí cap a la transició ecològica

31.03.2022

La transició ecològica constitueix un dels principals eixos del Pla de transformació i resiliència, representant gairebé un 40% de la totalitat del seu pressupost. Dels 30 components, en els quals es detallen les inversions i reformes, 3 són els que marquen el camí cap a la transició ecològica del sector energia:

  • Component 7: desplegament massiu del parc de generació renovable dirigit al desenvolupament de l’energia.
  • Component 8: infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge.
  • Component 9: Full de ruta d’hidrogen renovable i la seva integració sectorial.

Aquests components, estan completament alineats amb els objectius del Pla nacional Integrat d’energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), el qual té com a objectiu arribar a un sector elèctric 100% renovable el 2050, amb les següents fites intermèdies:

  • Una reducció d’un 23% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) respecte el 1990.
  • Aconseguir un 74% de generació renovable l’any 2030.


Llegeix la notícia completa a la pàgina de Fi Group.


Caixa d’Enginyers participa activament en la distribució i aplicació dels Fons Europeus, assessorant els socis i les sòcies en l’accés als mateixos i analitzant el finançament addicional que puguin requerir els projectes d’inversió escollits. A més, l’Entitat també proporciona finançament previ fins que arribin les subvencions publiques.

Aplicacions anidades
Ves Superior