Aplicacions anidades
Indicador de riesgos genérico


 

INDICADOR DE RISC PER AL DIPÒSIT:

 

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

NOMÉS PER AL DIPÒSIT:El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estàn subjectes a comissions o penalitzacions.
 

Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

INDICADOR DE RISC DEL CE GESTIÓ DINÀMICA, FI:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.

Slider FonDeposito 2022
Intro Fondeposito


 

CE FonDipòsit és una gran alternativa per diversificar mitjançant la combinació de dos productes: una imposició a termini fix a 18 mesos amb liquidació a venciment i una subscripció pel mateix import o superior, del fons d'inversió CE Gestió Dinàmica, FI.


 

Características FonDepósito

 

CE FonDipòsit et proposa invertir diversificant en dos productes:

 

1

Dipòsit a termini fix

  • Imposició a termini fix a 18 mesos i amb liquidació a venciment al 3,00% TIN (2,98% TAE)*
  • Inversió mínima: a partir de 2.000 euros
  • Inversió màxima: l'import del traspàs d'entrada del Fons d'Inversió

(*) Siempre que se mantengan el importe de la imposición y las participaciones en fondos de inversión contratadas en la constitución del CI FonDepósito. En caso contrario, la remuneración de la imposición a plazo será del 0,01% TIN (0,01% TAE).

2

Fons d'inversió

  • Mínim del 50% de la inversió en el CE FonDipòsit ha de fer-se en el fons d'inversió de Retorn Absolut CE Gestió Dinàmica, FI de perfil de risc moderat.
  • Horitzó temporal: recomanat 36 mesos
  • Comissió de gestió: 1,35% anual sobre patrimoni +9% (comissió d'èxit) sobre rendibilitat anual positiva
  • Comissió de dipositari: 0,20% anual sobre patrimoni
  • Comissió de reemborsament: 1% de l'import reemborsat si el període de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies

 

Objectiu:
preservar el capital

Els fons de Retorn Absolut persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva independentment de l’escenari de mercat de cada moment i tenen per objectiu la preservació del capital. Es caracteritzen per la seva baixa volatilitat buscant una baixa correlació amb altres mercats i actius financers.

Inversió flexible

El dipòsit a termini fix del CE FonDipòsit venç als 18 mesos. A partir d’aquest moment pots decidir si mantenir més temps la inversió en el fons CE Gestió Dinàmica, FI, que té un horitzó temporal recomanat de 36 mesos, o si vols seguir una altra estratègia, canviant de fons sense penalització i beneficiant-te dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte.

El fet de traspassar el fons o demanar el seu rescat abans de l’horitzó temporal recomanat augmenta el risc de pèrdua de capital.

 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI està qualificat amb un perfil de risc moderat. Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a termini mitjà, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat i que accepta nivells moderats de risc que poden generar pèrdues. Els fons de Retorn Absolut persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva, independentment de l’escenari de mercat de cada moment, tenen per objectiu la preservació del capital i es caracteritzen per la seva baixa volatilitat buscant una baixa correlació amb altres mercats i actius financers.

 

Consulta la Informació precontractual del CE FonDipòsit


Disclaimer fonDepósito

Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat de que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

El CE Gestió Dinàmica, FI no té garantia d'un tercer, por la qual cosa ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits.


Tots els fons d’inversió de Caixa d’Enginyers tenen com a entitat gestora a Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària a Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una proposta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, o connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora a Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària a Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 4276. Consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d’inversió.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario ampliado

 

Estàs interessat o vols més informació?

Contacta'ns ara

 

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior