Slider renta hipotecaria
Intro Renta Hipotecaria

 

Si et preocupa poder mantenir el mateix ritme de vida quan et jubilis, amb la Hipoteca Inversa hi tens un gran aliat.

 

Caracteristicas Renta Hipotecaria

 

Què és la Hipoteca Inversa?


La Hipoteca Inversa de Caixa Enginyers és un préstec amb garantia hipotecària sobre el teu habitatge habitual, amb el qual reps una renda mensual. L’habitatge continua sent teu, ja que en cap moment canvia de titularitat.

 

"La Hipoteca Inversa és una forma d'obtenir uns ingressos addicionals per complementar la teva pensió pública, aprofitant el valor del teu habitatge."


En el moment de la teva defunció, els teus hereus tindran sis mesos1 per escollir entre liquidar el deute tornant els diners prestats més els interessos generats pel préstec, o bé vendre la propietat i cancel·lar el deute amb els diners de la venda.Per què contractar la Hipoteca Inversa de Caixa Enginyers?


Disposarar d'uns ingressos addicionals aportarà un extra de tranquil·litat a la teva jubilació.


Conserves, en tot moment, la propietat del teu habitatge. Fins i tot, si no desitges viure-hi, pots llogar-lo a tercers i obtenir un altre ingrés addicional*.


Els ingressos rebuts per la Hipoteca Inversa estan exempts de tributació, en considerar-se disposicions de crèdit i no rendes, de cara a la declaració de l'IRPF. 


 

(1) Si en finalitzar els 6 mesos no s’ha cancel·lat el deute, es procedirà a l’execució de la garantia hipotecària a través de l’immoble i/o, si escau, d’altres béns de l’herència.
(*) Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 


 

Per poder contractar aquest producte és necessari complir els següents requisits:

 

  El titular ha de tenir, com a mínim, 70 anys d'edat. En cas d'haver-hi més d'un titular, comptarà l'edat del titular més jove.

  Disposar de l'escriptura de propietat inscrita en el Registre de la Propietat, i que estigui lliure de càrregues y gravàmens. Si hi hagués hipoteca, ha d'estar cancel·lada.

  Que la propietat sigui l'habitatge habitual.

  S'ha d'aportar el certificat d'empadronament del titular o dels titulars.

  Domiciliar la nòmina o la pensió a Caixa d'Enginyers.

  Contractar una  assegurança de danys pel valor de l'immoble hipotecat.


Característiques de la Hipoteca Inversa:
 

  • Termini de la Hipoteca Inversa: és el temps durant el qual es percebran les rendes. En funció de l’edat del titular en el moment de contractar-la, hi haurà un termini mínim de l’operació, no podent-se formalitzar per un període inferior.
Edat del titular Termini mínim de l'operació
70-74 anys 18 anys
75-79 anys 15 anys
80-84 anys 12 anys
85 anys o més 10 anys

 
El termini màxim de l'operació és de 20 anys (prèvia aprovació per part de Caixa Enginyers). Al finalitzar el termini de l'operació, deixaran de percebre’s ingressos.

Per exemple, si el titular més jove té 70 anys, no podrà formalitzar-se la Hipoteca Inversa per un període inferior a 18 anys, temps durant el qual anirà percebent els ingressos. En finalitzar els 18 anys de l’operació, i amb una edat de 88 anys, deixarien de rebre’s els ingressos.

  • L'import màxim del préstec serà el 60% del valor de taxació de l'habitatge a hipotecar, prèvia acceptació per part de Caixa d'Enginyers de la propietat oferta en garantia.
  • La primera disposició mensual serà, exclusivament, per cobrir les despeses de constitució de l'operació.
  • L'import mínim de les disposicions mensuals a percebre no podrà ser inferior a 500 euros.


Aplicacions anidades
FAQ Hipoteca Inversa

Això dependrà del valor de taxació de l'habitatge, de la teva edat en el moment de contractar-la i de l'import de les mensualitats que desitgis percebre. L'import de les mensualitats no podrà ser inferior a 500 euros.

Deixaràs de rebre mensualitats quan s'hagi abonat l'import total de l'operació. Per exemple, si es valora el préstec en 150.000 euros i vols rebre un import total anual de 10.000 euros, les mensualitats finalitzaran en 15 anys (180 mensualitats).

Per descomptat. L'habitatge no deixa de ser teu en cap moment, raó per la qual pots llogar-lo i obtenir-ne una renda mensual addicional per incrementar, encara més, els teus ingressos.

No hauràs de pagar impostos per la Hipoteca Inversa. La Hipoteca Inversa té un gran avantatge fiscal, ja que es consideren disposicions d'un crèdit i no rendes, de cara a la declaració de l'IRPF.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior