Aplicacions anidades
Indicadores y alertas Plandeposito

INDICADOR DE RISC PER A DIPÒSITS

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

NOMÉS PER A DIPÒSITS

El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estàn subjectes a comissions o penalitzacions.

Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

INDICADOR DE RISC PER A PLANS DE PENSIONS

Potencialment menor remuneració Potencialment major remuneració
1 2 3 4 5 6 7
- Risc La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc. + Risc

Consulta aquí els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans de pensions.

ALERTES DE LIQUIDITAT DE PLANS DE PENSIONS

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Slider PlaDipòsit
Frase introductoria Plan deposito

 

Comença ara a planificar el teu futur combinant un Pla de Pensions amb el dipòsit a termini fix i transforma els teus estalvis.

T´oferim diferents maneres d’aconseguir el teu objectiu:

 

Aplicacions anidades
1.Plan de pensiones

1

Pla de Pensions

Si traspasses el teu Pla de Pensions a un de Caixa Enginyers amb els requisits següents:

 • Import mínim: 2.000 euros
 • Import máxim: sense límit

 

Comissió de gestió dels nostres plans: entre el 0,85% i el 1,50% anual sobre patrimoni (en funció del pla de pensions escollit1)

Comissió de dipositaria: 0,20% anual sobre el patrimoni

 

Consulta la gamma de plans i tria el teu

 

1. Depósito a plazo fijo

1

Dipòsit a termini fix

... podràs contractar un dipòsit amb unes condicions excepcionals:

 

 • Imposició a termini fix a 18 mesos i amb liquidació al venciment al 4,00% TIN (3,96% TAE)2
 • Inversió mínima: a partir de 2.000 euros 3
 • Inversió màxima: l'import del traspàs d'entrada del Pla de Pensions 3

 

 

 

 

Disclaimer 1

(1) Fes clic aquí i consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip de cadascun dels nostres Plans de Pensions per a veure la comissió que aplica. El traspàs entre plans de pensions no té cost fiscal.
(2) Per obtenir aquesta rendibilitat al venciment, cal mantenir fins a la data de venciment de la imposició tant el total de l'import de la imposició com el total de les participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers. En cas de cancel·lació anticipada de la imposició (parcial o total), la remuneració de la imposició a termini serà del 0,01 % TIN (0,01 % TAE). En cas que, al venciment de la imposició, no es mantingui el total de participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers en el moment de la constitució del producte, la remuneració de la imposició serà del 0,01 % TIN (0,01 % TAE) al venciment.
(3) L’import mínim de la imposició és de 2.000 euros i l’import màxim és igual al valor liquidatiu de les participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers en el moment de la constitució del dipòsit.

 

 

Aplicacions anidades
2. Plan de pensiones

2

Pla de Pensions

Si ja tens un Pla de Pensions de Caixa Enginyers, fes la teva aportació periòdica i fusiona-ho amb el dipòsit a termini fix.

 

 • Tenir vigent una aportació periòdica al Pla de Pensions de com a mínim de 100 euros al mes.
 • O bé haver realitzat l’aportació màxima al Pla de Pensions durant l’any de constitució de la imposició (1.500 euros anuals).
 • O bé si ets major de 65 anys i tens el teu Pla de Pensions.

 

 

 

2. Depósito a plazo fijo

2

Dipòsit a termini fix

... el podràs combinar amb un dipòsit amb aquestes condicions:

 

 

 • Imposició a termini fix a 18 mesos i amb liquidació al venciment al 3,00% TIN (2,98% TAE)4
 • Inversió mínima: a partir de 2.000 euros5
 • Inversió màxima: l'import del Pla de Pensions contractat5

 

 

 

 

Botón aportaciones periódicas PP 1

Disclaimer 2

 

(4) Per obtenir aquesta rendibilitat al venciment, cal mantenir fins a la data de venciment de la imposició tant el total de l'import de la imposició com el total de les participacions del Pla de Pensions que hi havia en el moment de la constitució del producte i haver complert una de les tres condicions (tenir donada d'alta i vigent una aportació periòdica al Pla de Pensions de com a mínim 100 euros, o bé haver aconseguit l'aportació màxima al Pla de Pensions el 2023 de 1.500 euros, o bé tenir més de 65 anys). En cas de cancel·lació anticipada (parcial o total) de la imposició, la remuneració de la imposició a termini serà del 0,01 % TIN (0,01 % TAE). En cas que, al venciment de la imposició, no es mantingui el total de participacions del Pla de Pensions que hi havia en el moment de la constitució del producte, la remuneració de la imposició serà del 0,01 % TIN (0,01 % TAE). En cas que no s'hagi complert cap de les tres condicions (tenir donada d'alta i vigent una aportació periòdica al Pla de Pensions de com a mínim 100 euros, o bé haver aconseguit l'aportació màxima al Pla de Pensions el 2023 de 1.500 euros, o bé tenir més de 65 anys), la remuneració de la imposició serà del 0,01 % TIN (0,01 % TAE).
(5) L’import mínim de la imposició és de 2.000 euros i l’import màxim és igual al valor liquidatiu de les participacions del Pla de Pensions en el moment de la constitució del dipòsit.

 

Inf. Precontractual
Disclaimer PlaDipòsit

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar aquí el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario ampliado

 

Estàs interessat o vols més informació?

Contacta'ns ara

 

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior