Privacitat contingut

Política de privacitat

 Accedeix fàcilment al contingut que t'interessa:

 

Al proporcionar les teves dades a Caixa d'Enginyers et responsabilitzes de que siguin correctes i de mantenir-les actualitzades, comunicant el més aviat possible qualsevol modificació que es produeixi. És important que així ho facis per garantir que puguis rebre les notificacions que Caixa Enginyers enviï a l'adreça física, al correu electrònic o al telèfon que ens hagis facilitat.
 

 

AVÍS IMPORTANT: Et comuniquem que hem actualitzat el document "Tractament per part de Caixa Enginyers de les dades personals dels seus socis".
Pots consultar-lo aquí o a l'apartat "Taulell d'anuncis > Transparència > Privacitat".  

 

  Qui és el Responsable d’aquests tractaments?

 

CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CTO amb domicili social a c/ Via Laietana nº 39, 08003 de Barcelona, és el Responsable del tractament de les teves dades personals.

 

  Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

És la persona designada a protegir les teves dades personals a Caixa Enginyers i pots contactar amb ell, si consideres que no hem fet un ús adequat de les teves dades, a la següent adreça dpo@caixa-enginyers.com o escrivint a "DPO - Protecció de dades", Via Laietana, 39, 08003, Barcelona.

 

  Quin és el temps de conservació de les teves dades personals?

Les teves dades personals es mantindran durant la vigència de la relació contractual. Arribada la finalització dels contractes, les teves dades quedaran bloquejades durant els terminis de prescripció legal. Segons la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, fins a 10 anys, després de la finalització del contracte, i per aplicació del Codi Civil i legislació hipotecària, fins a 21 anys. Un cop transcorregut el temps de prescripció legal, destruirem les teves dades.

Quan apliqui un període de conservació inferior es farà constar en el detall de cada tractament.

 

  Quins són els teus drets?

Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, quan concorrin les circumstàncies previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, així com enretirar el consentiment prestat, sense efectes retroactius, en qualsevol moment.

Podràs exercir aquests drets sol·licitant-ho presencialment en una oficina de l’entitat, telefònicament en el servei de Banca TELEFÓNICA o mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Caixa Enginyers (via l’oficina o persona de contacte habitual) o a l’adreça dpo@caixa-enginyers.com, acompanyant una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu d'identitat.

L'exercici d'aquests drets és gratuït i si consideres que no han estat atesos de forma adequada, tens dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Caixa Enginyers es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i deure de guardar-les, i a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

  A qui comuniquem les teves dades personals?

L’entitat només permet l’accés a les dades personals de les que és responsable si es dóna un dels tres casos detallats a continuació:

  1. Intercanvi d'informació comercial entre les empreses del Grup per prestar els serveis que contractin els socis, com una assegurança o un Fons d’Inversió.
  2. En aplicació d’una obligació legal.
  3. Contractació de serveis prestats per tercers. Aquests proveïdors de l’entitat són considerats encarregats del tractament, només podran tractar les dades per prestar els serveis contractats per l’entitat i es troben també obligats a complir amb la legislació de protecció de dades personals.

T’informem que les empreses contractades com encarregats del tractament compleixen amb el mateix nivell de seguretat i confidencialitat que ofereix Caixa d'Enginyers, ja que la contractació d'aquests serveis sempre està subjecta a clausulats específics perquè siguin protegides de forma adient i per garantir que l'ús de les dades sigui exclusiu per a la finalitat del servei contractat, no permetent-se, en cap cas, la seva cessió, venda o explotació.

 

Referències Legals

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals