Publicador de continguts

CE Environment ISR, millor fons d'inversió mixt segons Inverco

15.01.2020
El fons d’inversió mediambiental de Caixa d'Enginyers, CE Environment ISR, es va situar segons Inverco com el fons mixt més rendible d'Espanya durant l'any 2019, amb una rendibilitat acumulada del 20.62% en la classe I, al que se suma la rendibilitat de la classe A, amb un 18.81%, col·locant-se en cinquè lloc sobre un total de 182 estratègies.

 

El fons d’inversió mediambiental de Caixa d'Enginyers, CE Environment ISR, es va situar segons Inverco com el fons mixt més rendible d'Espanya durant l'any 2019, amb una rendibilitat acumulada del 20,62% en la classe I, al que se suma la rendibilitat de la classe A, amb un 18,81%, col·locant-se en cinquè lloc sobre un total de 182 estratègies. Això no fa més que reforçar l'enorme convicció que tenim en que les estratègies d'inversió socialment responsables (ISR) poden anar de la mà d'un millor comportament que les estratègies tradicionals.

 

Ranking Fons Rendibilitat 2019
1 CE Environment ISR - I

20,62%

2 Patrisa

20,38%

3 Mutuafondo Mixto Flexible

20,27%

4 Alpha Investments

19,95%

5 CE Environment ISR - A

18,81%

6 Invertres Fondo

18,11%

7 Rural Multifondo 75

17,82%

8 Rural Perdil Decidido

17,36%

9 Merch Universal

17,18%

10 GVC Gaesco Sostenible ISR

16,89%

Font: CE Gestió amb dades d’Inverco.

 

El fons aplica criteris d'inversió responsable en la selecció de totes les seves inversions, invertint exclusivament en companyies que tinguin en compte el seu impacte mediambiental, siguin líders en la lluita contra el canvi climàtic i apostin per noves pràctiques de reducció del consum d'energia. En aquest sentit, la gestió està enfocada a seleccionar companyies que estiguin afrontant el repte de l'eficiència energètica, treballin en la gestió dels residus i el tractament de les aigües residuals, estiguin involucrats en la migració cap a models de generació energètica renovable i/o que treballin en la contínua innovació tecnològica dels seus productes i processos.

Fruit de la inversió en aquestes temàtiques, les emissions de CO₂ del fons són un 80% inferiors a les de l'índex global MSCI World (mesurades en tones per milió de dòlars de vendes) posant de manifest el gran compromís del fons per una economia baixa en carboni i la transició cap a un model més sostenible. Així mateix, la intensitat en el consum d'aigua del fons és un 90% inferior a la de l'índex global MSCI World (mesurat en metres cúbics per milió de dòlars de vendes). Cal recordar que el fons compta amb la màxima qualificació de sostenibilitat per l'agència Morningstar.

De cara a 2020, el fons continuarà tractant de maximitzar el valor a través de l'aplicació d'un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que posseeixin avantatges competitius sostenibles en el llarg termini, que estiguin exposats a tendències de creixement estructural, que obtinguin uns retorns sobre els recursos emprats majors al cost del capital i que comptin amb sòlids balanços.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior