Publicador de continguts

Fons a fons: Fonengin ISR, FI

24.03.2021
Fonengin ISR manté la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar al tancament de 2020, amb la qual cosa es reconeix la qualitat de les companyies en què inverteix i l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats en matèria d'ASG.

Es tracta d'un fons inversió socialment responsable (ISR) i solidari amb vocació de renda fixa mixta internacional, sent habitualment la seva exposició a renda variable entre el 15 %-25 %, principalment en companyies de mitjana/alta capitalització amb balanços sanejats i models de negoci sostenibles. Més del 70 % restant del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb elevada qualitat creditícia i solvència, mantenint durades moderades per minimitzar el risc de tipus d'interès.

La gestora dona part de la comissió de gestió del fons a la Fundació Caixa d'Enginyers. S’hi podran incloure iniciatives –entre d'altres- les finalitats de les quals siguin la protecció mediambiental, la millora de la qualitat de vida o la integració de persones en risc d'exclusió.

Fonengin ISR promou l'ISR integrant els criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG) a l'anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini. D'aquesta manera, el fons no només n’exclou alguns sectors o companyies amb menys qualificació, sinó que aplica una estratègia d'integració dels aspectes extrafinancers en els models clàssics de valoració financera. Així mateix, el fons promou un diàleg constructiu amb les companyies en cartera, bé sigui amb el contacte directe o a través de l'exercici del vot, i participa paral·lelament de forma puntual en iniciatives grupals d'implicació. L'activitat de les posicions en cartera té un impacte social i mediambiental que el fons pretén maximitzar.

En renda fixa, el procés actual d'inversió preveu una convicció clara per emissors amb un baix nivell de palanquejament, amb qualificacions creditícies estables (qualificació creditícia mitjana actual BBB+ per S&P) i amb una capacitat de pagament de cupons i principal àmpliament contrastada. Així mateix, la cartera té prop d'un 20 % en bons verds i socials, havent elevat l'exposició a l'esmentada tipologia d'emissions mentre aquest segment ha crescut de forma significativa i ha possibilitat una inversió diversificada en termes d'indústria i de trams de corba de tipus d'interès. Pel que fa a la renda variable, la cartera ha tingut un elevat dinamisme l'últim any arran de la celeritat dels esdeveniments fonamentalment originats amb l’esclat de la crisi sanitària per COVID-19. No obstant això, el seu ADN s'ha mantingut fidel a la inversió en negocis amb sòlids fonamentals, avantatges competitius i exposició a tendències i temàtiques d'impacte positiu.

Amb tot, Fonengin ISR manté la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar al tancament de 2020, amb la qual cosa es reconeix la qualitat de les companyies en què inverteix i l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats en matèria d'ASG.

 

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior