Publicador de continguts

Ja disponible el “Informe sobre incidències adverses en matèria de sostenibilitat 2022” de Caixa Enginyers Gestió

30.06.2023

Ja està a la disposició dels partícips i del públic en general l'actualització del “Informe sobre incidències adverses en matèria de sostenibilitat 2022” de Caixa Enginyers Gestió. Aquest document dona compliment als requeriments de la normativa SFDR (Reglament de Divulgació de Sostenibilitat Financera) i descriu com avaluem la manera en què les decisions d'inversió que prenem en nom dels fons d'inversió i els seus partícips poden tenir un impacte material negatiu sobre els factors ambientals, socials i de governança (ASG). A més s'informa dels resultats dels indicadors clau (PIAs, Principals Incidències Adverses) durant l'exercici 2022 per al conjunt de fons d'inversió sota gestió de Caixa Enginyers Gestió, així com les accions realitzades per a mitigar els seus efectes.

Podeu consultar l'informe en el Portal de Fons: Sobre Nosaltres / El nostre Compromís ISR / Política ISR Caixa Enginyers Gestió / Incidències adverses en matèria de sostenibilitat

O accedint al següent link.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior