Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers Gestió obté la màxima qualificació en dues de les 5 categories en els Informes del PRI (Principis d'Inversió Responsable)

16.09.2022

Els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides han publicat la seva revisió anual de 2021 de les entitats signants i Caixa d'Enginyers amb dades a tancament de 2020. La nostra Gestora destaca per obtenir la màxima qualificació en 2 de les 5 categories que s'analitzen, destacant de manera especial la seva màxima qualificació en "Incorporació a la Renda Variable".

Caixa Enginyers Gestió ha estat, des de l'inici de la seva activitat, una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat envers la societat.

Com a signatari del PRI des de 2014, Caixa Enginyers Gestió s'ha compromès amb l'esforç anual de defensar els sis principis del PRI.

  1. Incorporarem assumptes ASG en les anàlisis d'inversió i en els processos de presa de decisions.
  2. Serem propietaris actius i incorporarem assumptes ASG en les nostres pràctiques i polítiques de propietat.
  3. Procurarem una divulgació adequada dels assumptes ASG per part de les entitats en les quals invertim.
  4. Promourem l'acceptació i implementació dels Principis en el sector de les inversions.
  5. Treballarem de manera col·laborativa per a incrementar la nostra efectivitat en l'aplicació dels Principis.
  6. Cadascun de nosaltres presentarà informes sobre les nostres activitats i progrés respecte a la 6 aplicació dels Principis.


El més destacat de 2021

Caixa Enginyers Gestió ha obtingut una puntuació màxima de cinc estrelles en el mòdul de “Incorporació a la Renda Variable” i en el de “Renda Fixa Sobirana” el que reflecteix la solidesa dels nostres processos generals d'inversió sostenible i integració ASG.

En els tres altres mòduls analitzats en l'informe, s'obté una qualificació de quatre estrelles sobre un màxim de cinc, en els mòduls de “Política d'inversió i administració”, “El Vot en la Renda Variable” i “la Renda Fixa Corporativa”.

Els equips de la gestora han dedicat importants recursos en els últims anys per a integrar la ASG en les pràctiques d'inversió i comunicar els seus esforços amb claredat. Continuem augmentant la transparència i informant sobre noves pràctiques.

Pots consultar la notícia completa aquí.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior