Publicador de continguts

Renda Fixa Corporativa amb enfocament ESG, l'última aposta de Caixa d'Enginyers

06.09.2022

Aquesta setmana s’ha llançat CE CIMS 2027, FI, un nou fons d'inversió de renda fixa corporativa que promou característiques mediambientals i socials, donant prioritat als actius amb qualitat creditícia mitjana i alta (>80%). El nou fons té com a horitzó temporal d'inversió el 31 d'octubre del 2027. Amb aquest llançament, continuem apostant per productes i serveis financers socialment responsables, que ja suposen el 80% de la nostra gamma de fons d'inversió actual. Així, CE CIMS 2027, FI, manté l'ADN de Caixa d'Enginyers i es classifica com a Article 8 segons el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles, excloent els sectors més controvertits (indústria armamentística o tabaquera, per exemple) i integrant factors Ambientals, Socials i de Bon Govern (ASG), per tal d'impactar positivament als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Pots consultar la notícia publicada a mitjans com La Vanguardia, FundsPeople y FundsSociety.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior