Slider Agua página environment
Premio Environment ESG

CE Environment ISR, FI

Primer premi al millor Fons Sostenible de la seva categoría a nivell internacional per MainStreet Partners

+

Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 4 anys.

El CE Environment ISR, FI et compensarà doblement

Invertir en el CE Environment ISR, FI, et compensarà doblement: per una banda, apliquem els principis de la inversió responsable i de sostenibilitat del Grup Caixa Enginyers i, alhora, invertim en aquelles empreses amb un compromís clar per cuidar el medi ambient.

 

Consulta les classes del fons

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 134,37024
(19/07/2024)
8,247% 14,544% 1,607% 5,193%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Environment?

Com inverteix el CE Environment ISR, FI?

A través d’un model d’inversió orientat a obtenir rendibilitat “sostenible” des d’una perspectiva 3D:

 • Mediambiental: la inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en I+D permet estar millor posicionades davant dels riscos ambientals.
 • ISR: el model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.
 • Financera: a integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.

Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:

 

Univers d'inversió

Exclusions:
tabac, armament, medi ambient* = 800-900 companyíes

Agregació
d'informació extrafinancera

Dades Financeres. Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR. Model financer integrat

Cartera sostenible
RV: 35-50 companyíes
RF: 40-60 companyíes

59CE Environment ISR: Tones CO2 e/$ M vendes.

 

189MSCI World: Tones CO2 e/$ M vendes.

 

Font (emprenta de carbon): MSCI a 30/07/2018

* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
 

A qui va dirigit?

Inversor amb un perfil de risc  moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
 • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Univers d’inversió
MSCI World con calificación mín. 3 por CDP RE100
Stoxx Global Reported Low Carbon DJ
Sustainability World Enlarged
Durada màxima Renda Fixa
Màxim 4 anys

 


Exposició Renda Variable
50%-75%, resta en Renda Fixa
Rating
Mínim 70% en BBB / Resta en B com a mínim, o sense rating

 


Dipòsits
Mateixes condicions resta Renda Fixaa
Divisa
Sense limitacions

 


Capitalització Renda Variable
Mitjana-Alta
Emergents
Màxim del 30%

 


IIC
Màxim del 10%

 


Valor participació

19 Jul 2024

134,37024

-0,319%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 7,245
En l'any 8,247
1 any 14,544
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 1,470
Trimestre 1 7,206
Rendibilitat any %
2024 8,247
2023 11,977
2022 -17,007
2021 14,547
2020 5,720
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/07/2024 134,37024 203,765,480,540 -0,319%
18/07/2024 134,80021 204,447,449,400 -0,476%
17/07/2024 135,44534 205,349,610,760 -0,907%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de juny el fons va registrar una pujada del +2,13%, mentre que l'índex de referència va obtenir una rendibilitat del +0,89%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +8,78%, enfront del +4,74% del propi índex de referència.

Comportament mixt per als diferents índexs de referència durant el mes de juny. Les accions estatunidenques van continuar els seus guanys liderats pel sector tecnològic. Les accions de la zona euro i l'EUR/USD van experimentar una major volatilitat al juny a causa de les eleccions parlamentàries de la UE i França. Per la part de renda fixa, el BCE va baixar els tipus d'interès com era esperat i pel costat de la FED els tipus es van mantenir.

Respecte als contribuïdors del fons, els majors contribuïdors han estat Nvidia amb un 14%, Apple amb un 11% i Microsoft amb un 10%. Per contra, els principals detractors han estat Lyxor STOXX Europe Banks amb un -4%, Bank of Mont-real amb un -5% i Chubb amb un -4%.

Durant el mes s'han dut a terme canvis pel costat de renda variable. Es duu a terme la venda total de Accenture, pel risc associat per la Intel·ligència Artificial, en el seu lloc es decideix incrementar Microsoft, companyia en la qual tenim ferma convicció. Pel costat de renda fixa també s'han produït canvis. S'ha dut a terme compres de pagarés de Vidrala i Euskaltel, bons de Barry Callebaut 2029, Prologis 2036 i Royal Bank of Canada 2028 (flotant). I vendes de bons de Fingrid 2034, JPMorgan 2031, Sandvik 2028 i AP Moller 2036. Tot això amb l'objectiu de vendre les posicions per a prendre guanys en bons on el upside restant es veia limitat i canviant-les per compres en mercat primari més atractives.

Aplicacions anidades
Clases environment

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Environment ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE ENVIRONMENT ISR CLASSE A, F.I., i CE ENVIRONMENT ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Environment ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Inversió mínima: 500 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,15%
 • Article  SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
 • Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys

 

Característiques classe I

La classe  CE Environment ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0137435006 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Classe I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Elisabet Oter y Didac Perez

Gestors del fons

 

Elisabet Oter

foto Elisabet Oter

Graduada en Matemàtiques amb mínor en Economia per la Universitat de Barcelona, compta amb un màster en Matemàtiques pels Instruments Financers de la Universitat Autònoma de Barcelona i una titulació de Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2023 com a gestora de fons després de 7 anys d'experiència com a gestora de fons de renda variable i mixtos a Sabadell Asset Management.

 

Dídac Pérez

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Environment

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

Caixa Enginyers Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.

botón volver
FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior