Inici
Reproduir slider Pausaslider
Características Renting

 

 

Per què escollir Ingenium Rènting? Perquè portem la tranquil·litat que proporciona el servei de Rènting a un nivell superior.

Ingenium Rènting inclou, entre altres serveis

 

 • Servei de cobertura de danys sense franquícia.
 • Servei de recollida i lliurament.
 • Atenció preferent al taller.
 • Canvi de pneumàtics.
 • Oficina online.
 • Telèfon d'assistència en carretera nacional i internacional 24x7x365.
 • Servei d'assistència 24x7.
 • Gestió i pagament d'impostos i ITV.
 • Assessor personal.
 • Telèfon d'atenció al client 24x7.

 

Promocions Destacades:


Aplicacions anidades
Coches Ingenium Renting
 • LEXUS UX Des de 477,33€/mes+IVA
  HÍBRID

  LEXUS UX
  2.0 250h Premium

  Quota:
  577,57€/mes amb IVA*
  477,33€/mes + IVA
  Mantenimient inclòs

  Termini: 60 mesos i 10.000 km/any

   

  Emissions: 0 g/km
  Consum mitjà: 0 km

 • TOYOTA Bz4x Des de 583,01€/mes+IVA
  ElÈCTRIC

  TOYOTA Bz4x
  200e 4x2 Advance

  Quota:
  705,44€/mes amb IVA*
  583,01€/mes +IVA
  Mantenimient inclòs

  Termini: 60 mesos i 10.000 km/any

   

  Emissions: 118 g/km
  Consum mitjà: 5,2 l/100 km

 • TOYOTA C-HR Des de 408,14,€/mes+IVA
  HIBRID

  TOYOTA C-HR
  1.8 140h Advance

  Quota:
  493,85€/mes amb IVA*
  408,14/mes + IVA
  Mantenimient inclòs

  Termini: 60 mesos i 10.000 km/any

   

  Emissions: 108g/km
  Consum mitjà: 4,8 km

Boton ver oferta completa
Pie Ingenium Renting

 

* Sense aportació inicial.
Ofertes vàlides fins al 11/07/2024.
La fotografia pot no coincidir amb la versió/accessoris de l’oferta.

Ofertes calculades per a contracte LeasePlan Go Express per a 60 mesos i 10.000 km/any. Vàlides en Península fins al 11/07/2024 o fi d'existències per a contractacions fins a 20 vehicles. Les imatges no corresponen necessàriament amb el model, versió i/o color ofert. Oferta subjecta a aprovació per part de LeasePlan Serveis S. a. amb CIF A78007473 i domicili social en Av. de Brussel·les 8, 28108 Alcobendas, Madrid.
La Cooperativa de Consumidors Ingenium Shopping "CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS S. COOP. C. Ltda" actua com a comercialitzadora d'aquest servei de Renting de manera exclusiva entre els seus socis.

 

 

 • Cotxe nou sense necessitat de fer cap desemborsament inicial.
 • Més liquiditat en tresoreria: no requereix desemborsament inicial i la totalitat de la despesa, tant d'adquisició com de manteniment, es periodifica mensualment.
 • Allibera recursos financers, que permeten a l'empresa augmentar o millorar la seva ràtio d'endeutament, i fins i tot dedicar-los a altres partides que així ho requereixin.
 • Millora el balanç de la teva empresa o negoci: el Rènting es comptabilitza com a despesa i no com a actiu, de manera que no cal proveir ni reflectir la flota en l'actiu de la companyia. Això millora el balanç de cara a entitats financeres o proveïdors i facilita el possible finançament extern en cas de requerir-lo.
 • Adequació de la flota a les necessitats presents: amb el Rènting es pot planificar la flota segons les necessitats actuals, sense risc a sobredimensionar-la innecessàriament.
 • Previsió econòmica: la quota de Rènting és fixa, la qual cosa facilita fer previsions pressupostàries i descarta despeses imprevistes associades al seu ús habitual, com les derivades d'avaries. Únicament variarà en funció dels comunicats de sinistre oberts: es bonifica si són pocs comunicats o s'incrementa si són molt freqüents; tot això aplicant-hi la clàusula bonus malus de l'assegurança.
 • Vehicles més ecològics i amb l'última tecnologia: els cotxes nous contaminen menys i incorporen les últimes novetats en matèria de seguretat i connectivitat.
 • Menys gestions: en finalitzar-ne l'ús, la companyia de Rènting s'encarrega de la venda del vehicle, de fer la transferència i de les gestions que tot això implica. Passa el mateix en cas d'accidents (comunicats, responsabilitat civil...).
 • Més informació: la companyia de Rènting proporciona estadístiques sobre la utilització dels vehicles (consum de carburant, avaries, mals usos...), que poden ajudar en la presa de decisions i en l'optimització del servei.

 


Per a professionals i autònoms

 

IRPF

El professional autònom es pot deduir en la seva declaració d'IRPF, tant en la seva estimació directa normal com directa simplificada, fins al 100% de les quotes de Rènting.

La correlació entre les quantitats que abona el professional per l'arrendament del vehicle i l'obtenció d'ingressos només pot existir si el vehicle es destina exclusivament a l'activitat professional o empresarial declarada per l'arrendatari.

El professional autònom o empresari ha d'acreditar, si s'escau, l'ús del vehicle per a aquesta finalitat.

 

 

IVA

El professional autònom té dret a la deducció del 50% d'IVA suportat per operacions de Rènting. Per a això, ha d'acreditar un grau efectiu d'utilització del vehicle en el desenvolupament de l'activitat professional.

Seguint la definició que estableix la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, les presumpcions que estableix la normativa són que "quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al desenvolupament de l'activitat professional en la proporció del 50%".

La legislació estableix una sèrie d'excepcions en les quals es presumeix que el vehicle està afectat 100% per l'activitat (per exemple, els agents comercials o el transport de passatgers).

En el moment en què es doni al vehicle una utilitat diferent a l'aplicada inicialment, el professional ha de regularitzar la situació fiscal i no se'n pot deduir cap quantitat.

 

 

Per a empreses 

 

Les quantitats de l'arrendament d'un vehicle tenen caràcter deduïble en funció de l'ús del vehicle i són de diferent quantia depenent de l'afecció que tingui el vehicle i del seu ús, tant a nivell d'empresa com d'usuari/empleat.

 

1.  Vehicle afecte 100% a l'activitat empresarial (ús exclusiu per a l'empresa)

Per a l'empresa

 • El lloguer és una despesa 100% deduïble en l'impost de societats.
 • El 100% de l'IVA es considera suportat deduïble.

Per a l'empleat

 • No suposa imputació en espècie en l'IRPF.

 

 

2. Vehicle afecte 100% a l'ús particular

Per a l'empresa

 • El lloguer és una despesa 100% deduïble en l'impost de societats.
 • L'import de l'IVA suportat no es considera deduïble.

Per a l'empleat

 • S'ha d'imputar com a retribució en espècie el 20% del valor de mercat que correspongui al vehicle si fos nou, afegint-hi l'import de totes les despeses i tributs (inclòs l'IVA) que gravin l'operació.

 

3. Vehicle afecte a ús empresarial i a ús particular

Per a l'empresa

 • El lloguer és una despesa 100% deduïble en l'impost de societats.
 • L'IVA es considera suportat deduïble per la part d'utilització empresarial del vehicle i, en tot cas, almenys el 50%, segons la Llei 37/1992.

Per a l'empleat

 • S'ha d'imputar com a retribució en espècie en funció de la proporció corresponent en què el treballador gaudeix del vehicle per al seu ús particular.
 • La Direcció General de Tributs sol acceptar com a ús particular qualsevol percentatge que se situï entre els límits de 2/7 i 145/365 del valor fiscal de l'ús del vehicle.


Aplicacions anidades
Faqs Renting 2020
abrir cerrar

Estalvi financer

 • L’Empresa de Rènting té una capacitat de compra i especialització en la gestió que li permet aconseguir estalvis que trasllada als seus clients. Per aquest motiu, el Rènting pot suposar fins a un 20% menys de despeses.

Control de costos

 • Un sol proveïdor, un únic pagament mensual i una sola factura agrupen tots els tràmits i despeses associats a la utilització del vehicle.

Avantatges fiscals

 • Per a empresaris i autònoms, la quota de Rènting sense IVA és una despesa deduïble al 100% en l'impost de societats o en l'IRPF. Pel que fa a l'IVA, la desgravació depèn del grau d'utilització del vehicle per a l'activitat professional: 100% en el cas de vehicles comercials.

Menys preocupacions, més temps

 • L'empresa de Rènting realitza tots els tràmits i gestions relacionats amb el teu vehicle, per la qual cosa estalvies temps i preocupacions.

Centrar-te en el teu negoci

 • Externalitzar una tasca no productiva com és la gestió i control del vehicle o flota de l'empresa permet centrar els recursos humans i financers en allò que de debò és important en cada empresa.

Flexibilitat

 • El contracte de Rènting es personalitza per adaptar-se a les teves necessitats i et facilita el canvi de vehicle si la tecnologia, els teus gustos o les teves necessitats canvien.

Liquiditat

 • El Rènting allibera recursos de tresoreria per fer front a altres despeses o inversions rendibles amb menys depreciació que els vehicles.

Menys riscos

 • Amb el Rènting no assumeixes riscos associats a la propietat del vehicle, com són la responsabilitat administrativa (pagament d'impostos...), la responsabilitat civil, avaries imprevistes, i l'obsolescència o la revenda del vehicle al final de la seva vida útil o si vols canviar de cotxe (buscar comprador, realitzar la transferència del vehicle, aconseguir un bon preu...).
abrir cerrar
 • Gestió integral del vehicle: compra, matriculació, lliurament, manteniment i recollida en finalitzar el contracte.
 • Gestió i pagament dels impostos: matriculació, circulació...
 • Contractació de l'assegurança en diferents modalitats possibles (tot risc, tercers, robatori, amb franquícia, sense franquícia...).
 • Assistència en carretera nacional i/o internacional des del kilòmetre 0 o des d'un determinat punt quilomètric.
 • Manteniment integral del vehicle, incloent-hi peces i mà d'obra.
 • Manteniment preventiu, seguint les especificacions del fabricant.
 • Manteniment correctiu: reparació d'avaries i substitució per desgast de peces.
 • Substitució de pneumàtics a partir d'un determinat nombre de kilòmetres o sempre que sigui necessari.
 • Trencament de llunes.
 • Informes periòdics sobre el vehicle o vehicles contractats.
 • La gestió del consum de combustible i peatges.
 • Assistència jurídica.
 • Gestió i reclamació de multes.
 • Vehicle de prelliurament fins que puguis disposar del que has contractat.
 • Vehicle de substitució mentre el teu està en el taller.
abrir cerrar

Els serveis que no se solen incloure en un contracte de Rènting són:

 • L'import de les multes.
 • Despesa de combustible i peatges.
 • Les reparacions de danys causats pel mal ús del vehicle o per incompliment de les instruccions del fabricant.
 • La neteja del vehicle.

Cal tenir en compte, que en un sol rebut s'hi assumeixen totes les despeses implícites per la compra del vehicle, el desgast resultant de la seva utilització i els riscos inherents a la propietat, manteniment i circulació.

abrir cerrar

Quan finalitza el contracte de Rènting, existeix l'opció de comprar el vehicle. El preu de venda serà definit en funció del valor de mercat.

abrir cerrar

L'empresa o particular que tinguin subscrit un contracte de Rènting, tenen l'obligació òbvia de pagar la quota periòdica i vetllar per l'adequada utilització i manteniment del vehicle.

El conductor del vehicle de Rènting té l'obligació de realitzar qualsevol manteniment correctiu o preventiu que necessiti el vehicle, inclosa la ITV si escau, així com fer saber a l'empresa de Rènting qualsevol incidència que afecti la bona conservació d'aquest.

abrir cerrar

Es pot rescindir el contracte abans del seu venciment, si bé aquesta decisió pot suposar-te una despesa extraordinària que sol ser un percentatge de les quotes pendents.

abrir cerrar

El contracte de Rènting sol presentar la possibilitat de variar la durada o el nombre de kilòmetres contractats, amb la corresponent modificació de la quota establerta.

abrir cerrar

La quota mensual és fixa, si bé el servei associat a l'assegurança pot actualitzar-se anualment.

abrir cerrar

No, no hi ha cap obligatorietat. Es pot realitzar a l'efecte de reduir-ne la quota mensual a pagar.

abrir cerrar

Al final del contracte, es pot optar per:

 • Retornar el vehicle a l'empresa de Rènting, amb la possibilitat de contractar-ne un de nou.
 • Ampliar la durada del contracte.
 • Sol·licitar la compra del vehicle al teu proveïdor de Rènting.
abrir cerrar

A LeasePlan disposem de l'oferta de vehicles més àmplia del mercat, incloent-hi turismes, vehicles industrials i grues.

abrir cerrar

Per saber la data de lliurament del teu vehicle pots accedir a la teva oficina online.

A LeasePlan garantim el nivell més gran de personalització de cada vehicle. Això implica que aquest se sol·licita expressament a la marca seguint les teves especificacions.

Per aquest motiu, el termini de lliurament pot variar en funció del temps requerit per cada fabricant.

abrir cerrar

Per descomptat. En contractar el teu Rènting, pots triar diferents modalitats de vehicle de reemplaçament.

Si en el seu moment no vas contractar el servei de vehicle de reemplaçament, pots sol·licitar un vehicle de substitució en condicions preferents.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior