Indicadores riesgo Finanzas sostenibles

INDICADOR DE RISC PER A FONS D'INVERSIÓ ISR:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
L’indicador de risc dels fons d’inversió promocionats, en una escala entre 1 i 7, varia del 3 al 6. El número 3 correspon a l’indicador de risc del Fonengin ISR, FI, el 4 al del CdE ODS Impact ISR, FI, i del CE Environment ISR, FI, i el 6 al del CE Global ISR, FI. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans.

INDICADOR DE RISC PER A PLANS DE PENSIONS ISR:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
L'indicador de risc dels plans de pensions promocionats, en una escala entre 1 i 7, varia del 3 al 4. El número 3 correspon a l'indicador de risc del CE Global Sustainability IRS, PP; i el número 4 a l'indicador de risc del CE Climate Sustainability ISR, PP. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla.

Slider cabecera Finanzas sostenibles
Productos y servicios sostenibles

Productes i serveis sostenibles

Dia rere dia, seguim ampliant la nostra oferta de productes i serveis ISR, compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per l'Agenda 2030, i amb altres que contribueixen a millorar l'eficiència energètica i a reduir la petjada ecològica.

 

 

Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat
Reglament 2019/2088 sobre divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers
Accedeix a la informació

 

Fondos de inversión ISR

Fons d'inversió ISR

Inverteix de forma socialment responsable

Escollim les nostres inversions basant-nos en criteris ètics, socials i ambientals.

Enlace infografia SFDR Grup
 

Consulta ara el Reglament de Finances Sostenibles de la Unió Europea (SFDR) i
descobreix com els fons de Caixa Enginyers contribueixen en la sostenibilitat financera.

 

 

FM Enlace a calculadora medioambiental
Planes de pensiones ISR

Plans de pensions ISR

Inverteix en el teu futur pensant en el de tots

Per reduir la petjada ecològica i contribuir a la transformació positiva de la societat.

Tarjetas ecofriendly

Targetes ecofriendly

1a targeta biodegradable amb contactless del mercat espanyol

Reciclem totes les targetes i innovem amb targetes biodegradables.

Préstamo ECO

Préstec ECO

Redueix el consum d'energia renovable i millora el rendiment de les teves instal·lacions

Per a milles de l'eficiència energètica en habitatges i locals i la compra de vehicles ecològics.

Medioambiente

 

Medi ambient

 

Caixa Enginyers busca millorar contínuament la gestió ambiental i promoure iniciatives que redueixin el seu impacte. Des de l'Entitat som conscients de la responsabilitat ambiental que ens correspon com a organització i agent de la societat.

Per aquest motiu destinem esforços a millorar el consum de recursos i reduir les emissions que generem.

 

Suport i finançament de la sostenibilitat dels nostres socis

Organització neutra en carboni

Avaluació ambiental de proveïdors

Implementació de mesures d'ecoeficiència

Pie Finanzas sostenibles

 

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

Fonengin ISR, FI, CdE ODS Impact ISR, FI, CE Environment ISR, FI, i CE Global, FI, tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV amb els números 354, 4184, 5142 i 1833, respectivament. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, al nostre portal de fons d'inversió o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes aquests fons d'inversió.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.