Indicadores riesgo Finanzas sostenibles

INDICADOR DE RISC PER A FONS D'INVERSIÓ ISR:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
L’indicador de risc dels fons d’inversió promocionats, en una escala entre 1 i 7, varia del 3 al 6. El número 3 correspon a l’indicador de risc del Fonengin ISR, FI, el 4 al del CdE ODS Impact ISR, FI, i del CE Environment ISR, FI, i el 6 al del CE Global ISR, FI. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans.

INDICADOR DE RISC PER A PLANS DE PENSIONS ISR:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
L'indicador de risc dels plans de pensions promocionats, en una escala entre 1 i 7, varia del 3 al 4. El número 3 correspon a l'indicador de risc del CE Global Sustainability IRS, PP; i el número 4 a l'indicador de risc del CE Climate Sustainability ISR, PP. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla.

Slider cabecera Finanzas sostenibles
Productos y servicios sostenibles

Productes i serveis sostenibles

Dia rere dia, vam seguir ampliant la nostra oferta de productes i serveis ISR, compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per l'Agenda 2030, i amb altres que contribueixen a millorar l'eficiència energètica i a reduir la petjada ecològica.

Fondos de inversión ISR

Fons d'inversió ISR

Inverteix de forma socialment responsable

Escollim les nostres inversions basant-nos en criteris ètics, socials i ambientals.

Enlace infografia SFDR Grup
 

Consulta ara el Reglament de Finances Sostenibles de la Unió Europea (SFDR) i
descobreix com els fons de Caixa d'Enginyers contribueixen en la sostenibilitat financera.

 

 

FM Enlace a calculadora medioambiental

Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Planes de pensiones ISR

Plans de pensions ISR

Inverteix en el teu futur pensant en el de tots

Per reduir la petjada ecològica i contribuir a la transformació positiva de la societat.

Tarjetas ecofriendly

Targetes ecofriendly

1a targeta biodegradable amb contactless del mercat espanyol

Reciclem totes les targetes i innovem amb targetes biodegradables.

Préstamo ECO

Préstec ECO

Redueix el consum d'energia renovable i millora el rendiment de les teves instal·lacions

Per a milles de l'eficiència energètica en habitatges i locals i la compra de vehicles ecològics.

Publicador de continguts
Medioambiente

 

Medi ambient

 

A Caixa d'Enginyers busca millorar contínuament la gestió ambiental i promoure iniciatives que redueixin el seu impacte. Des de l'Entitat som conscients de la responsabilitat ambiental que ens correspon com a organització i agent de la societat.

Per aquest motiu destinem esforços a millorar el consum de recursos i reduir les emissions que generem.

 

Suport i finançament de la sostenibilitat dels nostres socis

Organització neutra en carboni

Avaluació ambiental de proveïdors

Implementació de mesures d'ecoeficiència

Pie Finanzas sostenibles

 

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

Fonengin ISR, FI, CdE ODS Impact ISR, FI, CE Environment ISR, FI, i CE Global, FI, tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV amb els números 354, 4184, 5142 i 1833, respectivament. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, al nostre portal de fons d'inversió o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes aquests fons d'inversió.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.