Publicador de continguts

Fons a fons: CE Environment ISR, FI

03.04.2023

El CE Environment ISR és un fons d’inversió que inverteix en companyies amb un perfil orientat a proveir solucions d’impacte positiu en el medi ambient i en el compliment dels objectius de la COP21 en matèria d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es tracta d'un fons ISR, amb vocació de renda variable mixta internacional, habitualment pivotant la seva exposició a renda variable entorn del 60 %. A més, prop d'un terç del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb una qualitat creditícia elevada.

El fons intenta maximitzar el valor mitjançant l'aplicació d'un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que tinguin avantatges competitius sostenibles a llarg termini, que estiguin exposats a tendències de creixement estructural, que obtinguin uns retorns sobre els recursos utilitzats més grans que el cost del capital i que tinguin sòlids balanços.

El fons aplica criteris d’inversió responsable en la selecció de totes les seves inversions. Inverteix exclusivament en companyies que tinguin en compte el seu impacte mediambiental, siguin líders en la lluita contra el canvi climàtic i apostin per noves pràctiques de reducció del consum d’energia. En aquest sentit, la gestió està enfocada a seleccionar companyies que estiguin afrontant el repte de l’eficiència energètica, que treballin a la gestió dels residus i el tractament de les aigües residuals, que estiguin involucrades en la migració cap a models de generació energètica renovable i/o que treballin a la contínua innovació tecnològica dels seus productes i processos. Fruit de la inversió en aquestes temàtiques, les emissions de CO2 mesurades en tones per milió de dòlars de vendes són un 70 % inferiors a les de l'índex global MSCI World i posen de manifest el compromís del fons per una economia baixa en carboni i la transició cap a un model més sostenible.

Per tot això, el CE Environment ISR té la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar i atresora l'article 8 del nou reglament europeu sobre finances sostenibles o SFDR, de manera que es reconeix la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en què inverteix i constata l'excel·lència en la gestió de riscos i controvèrsies pròpies de cada sector.


Posicionament de la cartera de renda variable

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior