Publicador de continguts

Nou document informatiu sobre la integració dels riscos de sostenibilitat

10.03.2021
La integració dels riscos de sostenibilitat és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementària als tradicionals criteris financers.

La integració dels riscos de sostenibilitat és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementària als tradicionals criteris financers.

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses de manera que no sols es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines són les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per a la preservació de l'entorn i el medi ambient. Aquesta anàlisi permet reduir riscos en la inversió així com contribuir al fet que l'impacte de la inversió sigui positiu. Com a gestora de fons d'inversió i, per tant, responsable de l'ús correcte dels actius que pertanyen als partícips d'aquests fons, tenim un deure fiduciari: som responsables de donar prioritat als interessos dels nostres clients.

D'acord amb el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat, Caixa Enginyers Gestió posa a la disposició del públic en general un document on es detalla el nostre compromís per a integrar la informació ASG en els nostres processos d'inversió i es descriuen els mecanismes de gestió, transparència i govern que sustenten el nostre enfocament.

Pot consultar el document aquí.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior