Aplicacions anidades
Contenido cabecera Préstamos ECO Distribuidora - mobile

 

INDICADOR DE RISC PER AL COMPTE

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

 

Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

Préstec ECO

El finançament específic que necessites per millorar la sostenibilitat del teu entorn.

I ara, fins a 30.000 euros 100% online.

Vull rebre una proposta personalitzada

Intro Préstamos ECO Distribuidora

 

 

 

Un benefici

directe per a tu

A Caixa Enginyers tenim la sostenibilitat com un dels nostres principals valors i per això volem impulsar tota iniciativa que ajudi a millorar-la.


Sovint, més enllà del component mediambiental, la sostenibilitat va lligada al consum energètic i, per tant, repercuteix directament en l'economia personal. Així doncs, tota millora d'eficiència energètica al teu entorn es traduirà en un benefici a curt, mitjà i llarg termini per a la teva butxaca.

Desplegable en que puedes invertir Préstamo ECO Distribuidora

En què pots invertir per millorar tots els àmbits del teu entorn?

 • Millores de l'eficiència energètica en habitatges i locals

 • Aïllaments tèrmics
 • Calefacció eficient
 • Il·luminació de baix consum
 • Fonts d'energia renovable
 • Etc.
 • Compra de vehicle ecològic nou:

  Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc.

 • Adquisició d'electrodomèstics de classe energètica B o superior (segons nou etiquetat de l'01/09/2021)

 • Quines són les principals despeses energètiques de la llar?

  Calefacció
  Electrodomèstics
  Aigua calenta
  Cuina
  Il·luminació
  Altres

Font: Google, "L'energia i el problema energètic", 2019.

Què pots aconseguir amb el préstec ECO?

 • Reduir el CONSUM d'energia no renovable.
 • Millorar el RENDIMENT d'instal·lacions.

Quins són els beneficis d'invertir en eficiència energètica?

 • Reduir fins a un 20%* la tributació de l'IBI si aconsegueixes el certificat d'eficiència energètica.
 • Reduir la despesa en il·luminació fins a un 80%, implantant la tecnologia LED.
 • Reduir la despesa en climatització fins a un 35%, mitjançant aïllaments tèrmics específics i sistemes de calefacció / refrigeració més eficient.
 • Estalviar fins a un 50% en la factura de l'aigua.

*El descompte màxim del 20% aplicable a l'IBI és per a edificis que acreditin un certificat energètic A.

Columnas finalidades Préstamos ECO Distribuidora


Per a quines finalitats pots fer servir el Préstec ECO?

Propòsit general

Fes millores energètiques a la llar, compra electrodomèstics de baix consum o un cotxe ecològic

Compra una moto elèctrica

Finançament específic per a la compra d'una moto elèctrica de la marca SILENCE

Instal·la plaques solars

Guanya independència energètica instal·lant panells solars amb el nostre acord amb Factorenergia

Modalitat GENCAT

Fes reformes per a la millora energètica amb el suport de GENCAT, dins el marc dels fons Next Generation


Pestañas Préstamo ECO Distribuidora

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import: fins a 60.000 €
 • Termini de devolució: fins a 8 anys
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura:  0,50% (mínim 100 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,15% fins a 5,37%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 4,90% 100,00€ 344,76€ 344,77€ 5,37% 1.648,49€ 1.548,49€ 16.6484,49€
30.000€ 60 mesos 4,90% 150,00€ 564,76€ 565,00€ 5,23% 4.035,84€ 3.885,84€

34.035,84€

60.000€ 96 mesos 4,90% 300,00€ 756,74€ 756,91€ 5,15% 12.947,21€ 12.647,21€ 72.947,21€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,37% fins a 6,29%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 344,76€ 344,77€ 6,29% 1.936,49€ 1.548,49€ 16.936,49€
30.000€ 60 mesos 4,90% 150,00€ 18€ 564,76€ 565,00€ 5,68% 4.395,84€ 3.885,84€ 34.395,84€
60.000€ 96 mesos 4,90% 300,00€ 18€ 756,74€ 756,91€ 5,37% 13.523,21€ 12.647,21€ 73.523,21€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.

 

I si sol·licites el préstec per a l'adquisició d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès.

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE des de 5,76% fins a 8,82%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 275,97€ 4,65% 100,00€ 343,07€ 342,91€ 8,82% 2.671,08€ 1.467,20€ 17.671,08€
30.000€ 60 mesos 275,97€ 4,65% 150,00€ 561,34€ 561,32€ 6,78% 5.210,23€ 3.680,38€ 35.210,23€
60.000€ 96 mesos 275,97€ 4,65% 300,00€ 749,64€ 749,28€ 5,76% 14.472,84€ 11.965,08€ 74.472,84€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE des de 5,98% fins a 9,75%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 275,97€ 4,65% 100,00€ 18€ 343,07€ 342,91€ 9,75% 2.959,08€ 1.467,20€ 17.959,08€
30.000€ 60 mesos 275,97€ 4,65% 150,00€ 18€ 561,34€ 561,32€ 7,24% 5.570,23€ 3.680,38€ 35.570,23€
60.000€ 96 mesos 275,97€ 4,65% 300,00€ 18€ 749,64€ 749,28€ 5,98% 15.084,84€ 11.965,08€ 75.048,84€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO General

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25%

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa d’Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, però sí que es manté en vigor una aportació periòdica d'un import a partir de 100 € / mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida de el Grup Caixa d'Enginyers, s'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte.Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 

Disclaimer Préstamo ECO General

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de vehicle ecològic + contractació de l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, TIN 4,65% (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança d’automòbil a tot risc amb franquícia de 300 euros. Titular home/dona de 32 anys d’edat amb 14 anys d’antiguitat de permís de circulació. Vehicle Toyota Prius 1.8 VVT-I-Hybrid Advance, 5 portes, 90 kW (122 CV), matriculat el setembre de 2021. Valor del vehicle: 32.550 euros. Assegurança contractada amb Reale Seguros, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO en la modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 45 € per a l'import de 15.000 €, 90 € per a l'import de 30.000 € i 180 € per a l'import de 60.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Vols estar a la última en mobilitat urbana?

Silence és la marca de motos elèctriques líder a Europa durant els 4 últims anys. L'empresa dissenya, desenvolupa i fabrica vehicles elèctrics i les seves bateries a Barcelona.

Feta per a la ciutat

Motos elèctriques tipus 125cc amb autonomia homologada WMTC fins a 133 km i fins a 100 km/h

Bateria extraible tipus trolley

Carrega a qualsevol endoll convencional directament des de la moto o extraient la bateria

100% connectada

Connectivitat a través d'APP disponible: geolocalització, alarmes, creació de rutes, informes d'ús, etc.

 Adquireix ara
la teva Silence!

 • Import: fins a 7.458 € (import del model de preu major)
 • Termini de devolució: fins a 8 anys
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura: fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,36% fins a 7,42%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 4,90% 100,00€ 89,78€ 89,70€ 7,42% 332,00€ 232,00€ 3.332,00€
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 94,13€ 93,95€ 5,89% 747,62€ 647,62€ 5.747,62€
8.000€ 96 mesos 4,90% 100,00€ 100,90€ 100,84€ 5,36% 1.786,34€ 1.686,34€ 9.786,34€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 7,00% fins a 12,12%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 89,78€ 89,70€ 12,12% 548,00€ 232,00€ 3.548,00€
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 94,13€ 93,95€ 8,64% 1.107,62€ 647,62€ 6.107,62€
8.000€ 96 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 100,90€ 100,84€ 7,00% 2.362,34€ 1.686,34€ 10.362,34€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.

 

 

I, si a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs d'un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i no pagaràs la comissió d'obertura.

 


 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE des de 7,34% fins a 12,34%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 89,44€ 89,54€ 12,34% 549,94€ 219,94€ 3.549,94€
5.000€ 60 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 93,56€ 93,35€ 9,10% 1.163,39€ 613,39€ 6.163,39€
8.000€ 96 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 99,95€ 100,07€ 7,34%

2.475,32€

1.595,32€ 10.475,32€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE des de 8,94% fins a 17,12%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 89,44€ 89,54€ 17,12% 765,94€ 219,94€ 3.765,94€
5.000€ 60 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 93,56€ 93,35€ 11,80% 1.523,39€ 613,39€ 6.523,39€
8.000€ 96 mesos 110,00€ 4,65% 0,00€ 18€ 99,95€ 100,07€ 8,94% 3.051,32€ 1.595,32€ 11.051,32€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO Silence

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Bonificació sobre
comissió d'obertura
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25% Per la compra de moto Silence: sense comissió

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa’Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, però sí que es manté en vigor una aportació periòdica d'un import a partir de 100 € / mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida de el Grup Caixa d'Enginyers, s'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte.Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 

Disclaimer Préstamo ECO Silence

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de moto Silence + contractació de l'assegurança de moto amb Caixa Enginyers, TIN 4,65% i comissió d'obertura: 0,00 % (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança de moto per a un soci de Caixa Enginyers de 35 anys d'edat, amb més de 10 anys d'antiguitat de permís de circulació, amb cobertura a tercers + accidents del conductor + assistència. Vehicle: moto Silence S02 HS matriculada el 2020. Assegurança contractada amb Allianz, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència

Pots contractar el Préstec ECO Silence en la modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO Silence amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 15 € per a l'import de 5.000 € i 24 € per a l'import de 8.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import: fins a 60.000 €
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Hi ha la possibilitat de fins a 3 mesos de carència de capital.
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura:  fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,24% fins a 5,89%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 94,13€ 93,95€ 5,89% 747,62€ 647,62€ 5.747,62€
7.000€ 84 mesos 4,90% 100,00€ 98,61€ 98,51€ 5,47% 1.383,14€ 1.283,14€ 8.383,14€
10.000€ 120 mesos 4,90% 100,00€ 105,58€ 105,18€ 5,24% 2.769.20,51€ 2.669,20€ 12.769,20€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 6,51% fins a 8,64%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 94,13€ 93,95€ 8,64% 1107,62€ 647,62€ 6.107,62€
7.000€ 84 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 98,61€ 98,51€ 7,37% 1.887,14€ 1.283,14€ 8.887,14€
10.000€ 120 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 105,58€ 105,18€ 6,51% 3.489,20€ 2.669,20€ 13.489,20€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.

 

 

I si sol·licites el préstec i, a més, contractes l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i en la comissió d'obertura.

 

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de llar amb Caixa Enginyers (TAE des de 8,96% fins a 14,03%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 93,56€ 93,35€ 14,03% 1.771,99€ 613,39€ 6.771,99€
7.000€ 84 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 97,79€ 97,82€ 11,08% 2.836,43€ 1214,39€ 9.836,43€
10.000€ 120 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 104,36€ 104,78€ 8,96% 4.840,62€ 2.523,62€ 14.840,82€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE des de 10,17% fins a 16,73%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 93,56€ 93,35€ 16,73% 2.131,99€ 613,39€ 7.131,99€
7.000€ 84 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 97,79€ 97,82€ 12,91% 3.340,43€ 1.214,39€ 10.340,43€
10.000€ 120 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 104,36€ 104,78€ 10,17% 5.560,82€ 2.5230,62€ 15.560,82€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO Autoconsumo

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Realitzar una aportació periòdica mensual mínima de 100€ mensuals a algun dels següents productes:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment durant 2 trimestres naturals: el trimestres de contractació del compte i el següent.

En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

Disclaimer Préstamo ECO Autoconsumo

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per contractació de l'assegurança de llar amb Caixa d'Enginyers: TIN 4,65% i comissió d'obertura 0,00%, sense mínim (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança Multi-risc Llar per a un habitatge de 250.000€ i amb un contingut assegurat per valor de 25.000€. Assegurança contractada amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO Autoconsum en la modalitat online fins a 30.000 €, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el préstec amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 15 € per a l'import de 5.000 €, 21 € per a l'import de 7.000 € i 30 € per a l'import de 10.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució:
  • Inversions en habitatges: mínim d'1 any i màxim de 15 anys.
  • Inversions en edificis: mínim de 7 anys i màxim de 15 anys.

  Dins del termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.

 • Tipus d'interès: TIN 4,00% per a terminis fins a 7 anys i TIN 5,00% per a terminis de més de 7 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancel·lació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Particulars i autònoms

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 4,47% fins a 5,33%)

Import Termini TIN Comissió obertura Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 12 mesos 10,00€ 46,94€ 46,63€ 5,01% 599,37€ 499,37€ 3.599,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 12 mesos 23,33€ 109,52€ 109,23€ 4,47% 1.265,11€ 1.165,11€ 8.265,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 12 mesos 62,50€ 172,76€ 172,66€ 5,33% 4.557,98€ 4.407,98€ 19.557,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 12 mesos 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,27% 11.312,35€ 11.062,35€ 36.312,35€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,73% fins a 9,01%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 18€ 12 mesos 10,00€ 46,94€ 46,63€ 9,01% 1.103,37€ 499,37€ 4.103,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 18€ 12 mesos 23,33€ 109,52€ 109,23€ 6,18% 1.769,11€ 1.165,11€ 8.769,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 18€ 12 mesos 62,50€ 172,76€ 172,66€ 6,12% 5.277,98€ 4.407,98€ 20.277,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 18€ 12 mesos 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,73% 12.392,35€ 11.062,35€ 37.392,35€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.

 


Empreses

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,88% fins a 10,31%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 24€ 12 meses 10,00€ 46,94€ 46,63€ 10,31% 1.271,37€ 499,37€ 4.271,37€
7.000€ 84 mesos 4,00% 100,00€ 24€ 12 meses 23,33€ 109,52€ 109,23€ 6,75% 1.937,11€ 1.165,11€ 8.937,11€
15.000€ 120 mesos 5,00% 150,00€ 24€ 12 meses 62,50€ 172,76€ 172,66€ 6,38% 5.517,98€ 4.407,98€ 20.517,98€
25.000€ 180 mesos 5,00% 250,00€ 24€ 12 meses 104,17€ 207,22€ 206,57€ 5,88% 12.752,35€ 11.062,35€ 37.752,35€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO Rehabilita GENCAT

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa d'Enginyers. Aquest compte serà gratuït per a particulars i professionals/autònoms si es compleix almenys un dels requisits següents:

Requisits per a particulars

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents d’import igual o superior a 700€ i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d'Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Requisits per a professionals/autònoms

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa d’Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.


En el cas de particulars i professionals/autònoms, si no es compleix cap dels requisits anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas de particulars, tot i no complir-se cap dels requisits citats anteriorment, por aplicar-se una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas d'empreses, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 24 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,96% TAE i una comissió de 24 € trimestrals. Consulta'ns per obtenir més informació sobre possibles bonificacions en la comissió de manteniment del teu compte.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació del sol·licitant necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat):

Particulars i professionals/autònoms

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions de l'últim any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 últims mesos.
 • Últim rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.
 • Domiciliació de la nòmina del titular.
 • Liquidació de l'IRPF i l'IVA de l'any en curs (autònoms).
 • Justificant d'estar al corrent de pagament de l'IAE (autònoms).
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.
 • Justificant de pagament de l'habitatge habitual (rebut de lloguer o rebut d'hipoteca).

Empreses

 • CIF.
 • Auditoria (en cas de realitzar-les), si no Impost de Societats (model 200) dels dos últims exercicis tancats de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Estats financers provisionals de l'any en curs de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Pool bancari
 • IVA: resum de l'any anterior (model 390 - Declaració resum anual) i IVA any anterior i any en curs (model 303 - Autoliquidació).
 • IRPF: resum de l'any anterior (model 190 - Declaració resum anual) i IRPF any anterior i any en curs (model 111 - Autoliquidació).
 • Model 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones) dels dos últims exercicis tancats i/o model 349 (declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries) dels dos últims exercicis tancats.
 • Certificats de la Seguretat Social i Hisenda (al corrent de pagament).
 • Relació de patrimoni/bens de la societat.
 • Estructura accionarial i organigrama de grup en el seu cas.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.

 

 Documentació de la operació:

Documentació del projecte

 • Descripció i documentació acreditativa de la millora en eficiència energètica a través de les Certificacions d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici existent, del projecte i de final de obra.
 • Documentació acreditativa de l'obtenció de la subvenció.

Documentació de la inversió a realitzar

 • En cas de reforma: pressupost i llicència de obra.
 • En cas d'equipament: factura pro-forma.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa d'Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

Disclaimer Préstamo ECO Rehabilita GENCAT

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat) fins a 30.000€ en la modalitat online, de forma fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat) amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 21 € per a l'import de 7.000 €, 45 € per a l'import de 15.000 € y 75 € per a l'import de 25.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Préstec ECO

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior