Publicador de continguts

Com s'han comportat els fons de Caixa Enginyers Gestió durant les caigudes del mes de març?

14.04.2020

Primer de tot cal dir que els fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers no són hedge funds o fons de cobertura, sense que això comporti una garantia d'èxit ja que només una minoria ha aconseguit un balanç positiu durant el mes, però, en tot cas, la inversió socialment responsable, tal com l'entenem a Caixa d'Enginyers, també actua com a cobertura en episodis de volatilitat forta.

Així, la totalitat dels fons de renda variable tanquen el mes amb caigudes d'entre un 16 i un 30%, inferiors a les dels índexs de referència, fet que posa en relleu la qualitat dels actius en cartera i l'habilitat de l'equip gestor de posicionar-se en companyies amb models de negoci sòlids i sostenibles. A més, els fons mixtos, amb l'etiqueta ISR, han tancat el mes amb un millor comportament relatiu enfront d’altres fons inclosos en la mateixa categoria.

Cal destacar, doncs, un altre dels atributs de la inversió col·lectiva a Caixa d'Enginyers com és el biaix a la preservació de capital inclusivament en períodes d'extrema volatilitat.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior