Publicador de continguts

CE Global obté la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar

06.06.2019
Un fons té en compte criteris d'inversió responsable en la selecció de totes les seves inversions i inverteix en companyies que tinguin en compte el seu impacte mediambiental, social i de govern corporatiu.

El fons aplica un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que tinguin avantatges competitius sostenibles i estables a llarg termini, però que alhora estiguin exposats a fortes tendències de creixement, com, per exemple, l'envelliment poblacional en països desenvolupats, l'augment de la classe mitjana i la urbanització en països emergents o la digitalització i l'automatització de processos.

Des d'un punt de vista quantitatiu, destaca la preferència sobre empreses que tinguin una generació elevada de caixa, que obtinguin uns retorns sobre els recursos empleats més alts que el cost del capital, que tinguin un palanquejament baix i que comptin amb una solidesa de balanç basada en actius tangibles.

Sota les anteriors característiques, des d'un punt de vista d'estil, el CE Global es defineix com un fons GARP (creixement a preu raonable, en les seves sigles en anglès), el que es trasllada a una cartera amb unes valoracions molt raonables (16,9 vegades PER estimat), un nivell de palanquejament molt controlat (deute total sobre actius totals del 15,5 %) i uns retorns sobre el capital molt superiors a l’MSCI World (12,27 % enfront de 5,95 %), la qual cosa denota el seu gran atractiu com a inversió a llarg termini.

La cartera manté un posicionament geogràfic que destaca per la sobreponderació a Europa i països emergents, majorment a Àsia, mentre que infrapondera els EUA. Aquest posicionament pivota sobre la convicció que el binomi rendibilitat-risc ofereix millors oportunitats per als propers anys en companyies no americanes.

 

El fons té en compte criteris d'inversió responsable en la selecció
de totes les seves inversions i inverteix en companyies que tinguin
en compte el seu impacte mediambiental, social i de govern corporatiu.

 

A conseqüència d’això, el CE Global obté la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar al tancament d'abril de 2019, per la qual cosa es reconeix la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en les quals inverteix i l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats d'ASG..

Top 10 Pes
Walt Disney 3,61%
S&P Global 3,58%
Apple 3,44%
Microsoft 3,37%
Kingspan Group 3,33%
Digital Realty Trust 3,19%
Novo Nordisk 3,04%
Roche Holding 3,04%
Booking Holdings 3,02%
Taiwan Semiconductors 3,00%

Font: Caixa Enginyers Gestió. 16.05.2019. Pesos sobre el patrimoni.

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat. Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, i per a això, accepta un grau de volatilitat més alt en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulta també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior