Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 8,28098
(10/06/2021)
0,072% 0,803% 9,810% 7,319% 22,098% 3,382% 6,542% 5,378%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,43482
(10/06/2021)
0,754% 1,352% 10,669% 7,715% 18,941% 9,496% 9,044% 10,946%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 19,55481
(10/06/2021)
0,752% 0,754% 4,472% 2,834% 30,355% 11,577% 11,940% 6,129%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 125,32313
(10/06/2021)
0,347% 0,854% 9,333% 7,472% 15,386% 8,082% - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 883,41577
(10/06/2021)
0,002% 0,045% -0,447% -0,383% -0,325% -0,438% -0,526% 0,127%

CE Gestió Alternativa, FI

3
3 Retorn Absolut 6,10877
(09/06/2021)
0,083% 0,419% 1,716% 1,424% 3,449% 0,090% 0,222% -0,748%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
3 Retorn Absolut 101,17734
(09/06/2021)
-0,156% 0,596% 4,701% 4,142% 6,315% 0,417% -0,158% -

CE Global ISR, FI

6
4 Renda Variable Internacional 10,45594
(10/06/2021)
0,486% 1,330% 12,158% 9,841% 19,316% 9,812% 10,165% 9,969%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 10,19795
(10/06/2021)
-0,359% 0,633% 6,879% 4,944% 23,980% -0,635% 5,842% 4,956%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 714,20695
(10/06/2021)
0,043% 0,258% -0,495% -0,330% 1,720% 0,606% 0,271% 0,490%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,10372
(10/06/2021)
0,212% 1,168% 9,759% 7,746% 13,184% -0,111% 1,585% 3,068%

Fonengin ISR, FI

3
2 Renda Fixa Mixta Internacional 12,83813
(10/06/2021)
0,134% 0,536% 2,919% 2,702% 4,850% 0,509% 0,979% 2,365%
Pie Estrellas Morningstar

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2021.

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

PERCENTIL

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5 1%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5 7%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 2%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5 1%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 10%
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 17%

 

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2021

Ves Superior